TRANG THÔNG TIN
CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN:

(Các bạn hãy Click vào đăng ký nếu chưa đăng ký hoặc Click vào đăng nhập nếu đã đăng ký)Bạn chưa đăng nhập! Nhấp vào đây để đăng nhập hoặc Nhấp vào đây để đăng ký


Trường THPT Chu Văn An, tiền thân là Trường THPT Bán công Chơn Thành được thành lập từ năm 1996.
Để kết nối các thế hệ học sinh, trường thành lập trang đăng ký thông tin cựu học sinh, để hình thành và phát triển
hội cựu học sinh, là cầu nối liên lạc, thông tin giữa các học sinh các niên khóa của nhà trường.
Mong các bạn hướng về nhà trường, đăng ký thành viên và chia sẻ thông tin,
để hội cựu học sinh của nhà trường ngày càng phát triển.
HIỆU TRƯỞNG
PHAN MINH CHÁNH