TRANG ĐĂNG KÝ THÔNG TIN
CỰU HỌC SINH TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN:

(Các bạn hãy điền đầy đủ thông tin vào các ô dưới đây)
TÊN TRUY CẬP:
(chữ thường, không bỏ dấu, không cách khoảng)
Mật khẩu:
Xác nhận mật khẩu:
HỌ VÀ TÊN:
(Ghi họ tên thật để lập danh sách CHS được chính xác)
Địa chỉ E-mail:
Địa chỉ hiện nay:
Số điện thoại liên lạc:
Năm ra trường:
(Ghi năm tốt nghiệp hoặc năm học lớp 12 của khóa học)
Lớp:
(Ghi tên lớp 12 hoặc lớp khi ra trường)
                                             
CHS THPT CHU VĂN AN