SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Phan Minh Chánh Vat ly 12H(2), 2
Nguyễn Văn Quang Hoa hoc 12C(2), 2
Nguyễn Thanh Hải Vat ly 12B(2), 2
Phạm Xuân Dũng Toan 10E(3), 12E(4), 12F(4), 11
Phạm Xuân Dũng TC Toán 12E(1), 12F(1), 2
Trịnh Văn Xuân Toan 11B(4), 12A(4), 12C(4), 12
Trịnh Văn Xuân TC Toán 11B(1), 12A(1), 12C(1), 3
Lê Thị Ngọc Hương Toan 10A(3), 10F(3), 11C(4), 11D(4), 14
Lê Thị Ngọc Hương TC Toán 10A(1), 11C(1), 11D(1), 3
Nguyễn Trọng Hùng SH-TNHN 11A(1), 1
Nguyễn Trọng Hùng Toan 11A(4), 12B(4), 12H(4), 12
Nguyễn Trọng Hùng TC Toán 11A(1), 12B(1), 12H(1), 3
Phan Đức Tiến Toan 10C(3), 10D(3), 6
Phan Đức Tiến TC Toán 10C(1), 1
Phan Đức Tiến Tin hoc 10D(2), 10E(2), 10F(2), 6
Nguyễn Thị Thành Toan 10B(3), 12D(4), 12G(4), 11
Nguyễn Thị Thành TC Toán 10B(1), 12D(1), 12G(1), 3
Nguyễn Thị Thành Tin hoc 12D(1), 12G(1), 2
Đinh Như Mạnh Hùng Toan 11G(4), 11H(4), 8
Đinh Như Mạnh Hùng TC Toán 11G(1), 11H(1), 2
Đinh Như Mạnh Hùng Tin hoc 10A(2), 10G(2), 10H(2), 6
Phạm Thị Như Quỳnh Toan 10G(3), 10H(3), 11E(4), 11F(4), 14
Phạm Thị Như Quỳnh TC Toán 11E(1), 11F(1), 2
Võ Thị Lành Tin hoc 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12E(1), 12F(1), 12H(1), 14
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Vat ly 11A(2), 12A(2), 12C(2), 12D(2), 8
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu TC Lý 11A(1), 1
Đặng Ngọc Phú Vat ly 10A(2), 10B(2), 12E(2), 12F(2), 12G(2), 10
Đặng Ngọc Phú TC Lý 10A(1), 1
Lê Thị Sim Vat ly 10C(2), 11B(2), 4
Lê Thị Sim TC Lý 10C(1), 11B(1), 2
Lê Thị Sim Công nghệ 10C(2), 2
Đặng Phước Toàn Vat ly 11E(2), 2
Đặng Phước Toàn TC Lý 11E(1), 1
Đặng Phước Toàn Công nghệ 10B(2), 10D(2), 10E(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1), 14
Tô Hiếu Vat ly 11C(2), 11D(2), 4
Tô Hiếu TC Lý 11C(1), 11D(1), 2
Tô Hiếu Công nghệ 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1), 8
Nguyễn Thị Vân Vat ly 11F(2), 11G(2), 11H(2), 6
Nguyễn Thị Vân TC Lý 11F(1), 11G(1), 11H(1), 3
Phạm Thị Thúy Hằng SH-TNHN 12A(1), 1
Phạm Thị Thúy Hằng Hoa hoc 11G(2), 11H(2), 12A(2), 6
Phạm Thị Thúy Hằng TC Hóa 11G(1), 11H(1), 2
Nguyễn Thị Khoa SH-TNHN 10A(1), 1
Nguyễn Thị Khoa Hoa hoc 10A(2), 12B(2), 12D(2), 12E(2), 8
Nguyễn Thị Khoa TC Hóa 10A(1), 1
Nguyễn Thị Khoa HĐTN&HN 10A(1), 1
Trần Văn Trình SH-TNHN 10B(1), 1
Trần Văn Trình Hoa hoc 10B(2), 12F(2), 12G(2), 12H(2), 8
Trần Văn Trình TC Hóa 10B(1), 1
Trần Văn Trình HĐTN&HN 10B(1), 1
Hồ Thị Thúy SH-TNHN 10C(1), 1
Hồ Thị Thúy Hoa hoc 10C(2), 11A(2), 11B(2), 6
Hồ Thị Thúy TC Hóa 11A(1), 11B(1), 2
Hồ Thị Thúy HĐTN&HN 10C(1), 1
Nguyễn Thùy Linh SH-TNHN 11F(1), 1
Nguyễn Thùy Linh Hoa hoc 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2), 8
Nguyễn Thùy Linh TC Hóa 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 4
Nguyễn Thị Lam SH-TNHN 11C(1), 1
Nguyễn Thị Lam Sinh vat 11A(1), 11B(1), 11C(1), 12A(2), 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 13
Nguyễn Thị Lam TC Sinh 12A(1), 1
Nguyễn Thu Hoài Thu Chào cờ 12H(1), 1
Nguyễn Thu Hoài Thu SH-TNHN 12H(1), 1
Nguyễn Thu Hoài Thu Sinh vat 10A(2), 10B(2), 10C(2), 12F(2), 12G(2), 12H(2), 12
Nguyễn Thu Hoài Thu TC Sinh 10B(1), 1
Trương Thị Bích Thảo SH-TNHN 10H(1), 1
Trương Thị Bích Thảo Sinh vat 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1), 5
Trương Thị Bích Thảo Công nghệ 10F(2), 10G(2), 10H(2), 6
Trương Thị Bích Thảo HĐTN&HN 10H(1), 1
Chu Duy Hồng SH-TNHN 11D(1), 1
Chu Duy Hồng Van hoc 10A(3), 10B(3), 11D(4), 10
Chu Duy Hồng TC Văn 11D(1), 1
Nguyễn Thị Hoài Anh SH-TNHN 12D(1), 1
Nguyễn Thị Hoài Anh Van hoc 11A(4), 12A(3), 12D(3), 10
Nguyễn Thị Hoài Anh TC Văn 11A(1), 12A(1), 12D(1), 3
Lương Thị Kim Thoa SH-TNHN 11B(1), 1
Lương Thị Kim Thoa Van hoc 11B(4), 11E(4), 8
Lương Thị Kim Thoa TC Văn 11B(1), 11E(1), 2
Trịnh Văn Thế SH-TNHN 12B(1), 1
Trịnh Văn Thế Van hoc 10C(3), 12B(3), 12C(3), 9
Trịnh Văn Thế TC Văn 10C(1), 12B(1), 12C(1), 3
Phạm Thị Thạch Van hoc 10D(3), 10E(3), 10F(3), 11C(4), 13
Phạm Thị Thạch TC Văn 10D(1), 10E(1), 10F(1), 11C(1), 4
Phạm Thanh Nhật Chào cờ 12G(1), 1
Phạm Thanh Nhật SH-TNHN 12G(1), 1
Phạm Thanh Nhật Van hoc 11F(4), 12G(3), 12H(3), 10
Phạm Thanh Nhật TC Văn 11F(1), 12G(1), 12H(1), 3
Mai Thị Hoa SH-TNHN 12F(1), 1
Mai Thị Hoa Van hoc 10H(3), 12E(3), 12F(3), 9
Mai Thị Hoa TC Văn 10H(1), 12E(1), 12F(1), 3
Tạ Công Diễm Kiều SH-TNHN 11H(1), 1
Tạ Công Diễm Kiều Van hoc 11G(4), 11H(4), 8
Tạ Công Diễm Kiều TC Văn 11G(1), 11H(1), 2
Hồ Sỹ Thọ Van hoc 10G(3), 3
Hồ Sỹ Thọ TC Văn 10G(1), 1
Hồ Đắc Thao Lich su 10A(1), 10G(1), 10H(1), 12B(2), 5
Hồ Đắc Thao TC Sử 12B(1), 1
Lê Thị Phương SH-TNHN 11G(1), 1
Lê Thị Phương Lich su 11A(1), 11G(1), 11H(1), 12A(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12F(2), 13
Lê Thị Phương TC Sử 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12F(1), 4
Hoàng Thị Hòa SH-TNHN 10D(1), 1
Hoàng Thị Hòa Lich su 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10F(1), 12G(2), 12H(2), 9
Hoàng Thị Hòa TC Sử 10D(1), 10E(1), 10F(1), 12G(1), 12H(1), 5
Hoàng Thị Hòa HĐTN&HN 10D(1), 1
Nguyễn Thị Vinh Lich su 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 5
Chu Thị Tiềm SH-TNHN 12E(1), 1
Chu Thị Tiềm Dia ly 10F(2), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1), 10
Chu Thị Tiềm GDĐP 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 4
Phạm Thị Thao SH-TNHN 11E(1), 1
Phạm Thị Thao Dia ly 10D(2), 10G(2), 10H(2), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1), 10
Phạm Thị Thao TC Địa 10D(1), 10G(1), 10H(1), 3
Phạm Thị Thao GDĐP 10G(1), 10H(1), 2
Thạch Thị Tố Thùy SH-TNHN 10E(1), 1
Thạch Thị Tố Thùy Dia ly 10E(2), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 6
Thạch Thị Tố Thùy TC Địa 10E(1), 1
Thạch Thị Tố Thùy GDĐP 10E(1), 10F(1), 2
Thạch Thị Tố Thùy HĐTN&HN 10E(1), 1
Nguyễn Tuấn Phi Kha SH-TNHN 12C(1), 1
Nguyễn Tuấn Phi Kha GDCD 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 11
Nguyễn Thị Xuân SH-TNHN 10G(1), 1
Nguyễn Thị Xuân GDCD 10D(2), 10E(2), 10G(2), 12F(1), 12G(1), 12H(1), 9
Nguyễn Thị Xuân TC GDCD 10G(1), 1
Nguyễn Thị Xuân HĐTN&HN 10G(1), 1
Đậu Đức Hữu SH-TNHN 10F(1), 1
Đậu Đức Hữu GDCD 10F(2), 10H(2), 11G(1), 11H(1), 6
Đậu Đức Hữu TC GDCD 10F(1), 10H(1), 2
Đậu Đức Hữu HĐTN&HN 10F(1), 1
Dương Trần Quốc Vũ Tiếng Anh 11A(3), 12A(3), 12B(3), 12G(3), 12H(3), 15
Dương Trần Quốc Vũ TC Anh 12A(1), 12B(1), 12G(1), 12H(1), 4
Phạm Xuân Thương Tiếng Anh 10G(3), 10H(3), 12C(3), 12D(3), 12
Phạm Xuân Thương TC Anh 12C(1), 12D(1), 2
Nguyễn Thị Anh Thư Tiếng Anh 10B(3), 10C(3), 10D(3), 10E(3), 12E(3), 12F(3), 18
Nguyễn Thị Anh Thư TC Anh 12E(1), 12F(1), 2
Hoàng Thị Hảo Tiếng Anh 10A(3), 10F(3), 11E(3), 11F(3), 11G(3), 11H(3), 18
Lê Thị Bích Hằng Tiếng Anh 11B(3), 11C(3), 11D(3), 9
Trần Quang Tuyến Quốc phòng 10A(1), 10B(1), 10C(1), 10D(1), 10E(1), 5
Lê Chánh Tân Quốc phòng 10F(1), 10G(1), 10H(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1), 11
Trần Thanh Tân Thể dục 12A(2), 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12F(2), 12
Hoàng Công Cương Thể dục 11A(2), 11B(2), 4
Nguyễn Lê Nam Thể dục 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2), 12G(2), 12H(2), 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.