SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết
Phạm Xuân Dũng Toan 12E(4), 12F(4), 8
Trịnh Văn Xuân Toan 12A(4), 12C(4), 8
Nguyễn Trọng Hùng Toan 12B(4), 12H(4), 8
Nguyễn Thị Thành Toan 12D(4), 12G(4), 8
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Vat ly 12A(2), 2
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Nghề 11A(3), 11D(3), 6
Lê Thị Sim Nghề 11B(3), 11E(3), 6
Tô Hiếu Nghề 11C(3), 3
Nguyễn Thị Vân Nghề 11F(3), 11G(3), 11H(3), 9
Phạm Thị Thúy Hằng Hoa hoc 12A(2), 2
Phạm Thị Thúy Hằng TC Hóa 12A(1), 1
Nguyễn Thị Hoài Anh Van hoc 12A(3), 12D(3), 6
Trịnh Văn Thế Van hoc 12B(3), 12C(3), 6
Phạm Thanh Nhật Van hoc 12G(3), 12H(3), 6
Mai Thị Hoa Van hoc 12E(3), 12F(3), 6
Hồ Đắc Thao Lich su 12B(2), 2
Lê Thị Phương Lich su 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12F(2), 8
Hoàng Thị Hòa Lich su 12G(2), 12H(2), 4
Chu Thị Tiềm Dia ly 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12F(2), 12G(2), 12H(2), 14
Nguyễn Tuấn Phi Kha GDCD 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 4
Nguyễn Thị Xuân GDCD 12F(1), 12G(1), 12H(1), 3
Dương Trần Quốc Vũ Tiếng Anh 12A(3), 12B(3), 12G(3), 12H(3), 12
Phạm Xuân Thương Tiếng Anh 12C(3), 12D(3), 6
Nguyễn Thị Anh Thư Tiếng Anh 12E(3), 12F(3), 6
Trần Quang Tuyến Quốc phòng 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1), 8
Trần Thanh Tân Thể dục BĐ1(2), BĐ2(2), 4
Hoàng Công Cương Thể dục CL1(2), CL2(2), CL3(2), CL4(2), CL5(2), CL6(2), 12

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.