SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Phan Minh Chánh                                                            
Nguyễn Văn Quang                                                            
Nguyễn Thanh Hải                                                            
Phạm Xuân Dũng   12E 12E 12F 12F                                 12E 12E 12F 12F          
Trịnh Văn Xuân   12A 12A           12C 12C                       12A 12A 12C 12C          
Lê Thị Ngọc Hương                                                            
Nguyễn Trọng Hùng       12H 12B                       12H   12H 12B   12B 12B   12H          
Phan Đức Tiến                                                            
Nguyễn Thị Thành   12D 12G                             12D 12G 12G   12D 12D 12G            
Đinh Như Mạnh Hùng                                                            
Phạm Thị Như Quỳnh                                                            
Võ Thị Lành                                                            
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu                                 12A 11A 11A 11A   11D 11D 11D 12A          
Đặng Ngọc Phú                                                            
Lê Thị Sim                                 11B 11B 11B     11E 11E 11E            
Đặng Phước Toàn                                                            
Tô Hiếu                                 11C 11C 11C                      
Nguyễn Thị Vân             11H 11H 11H               11F 11F 11F     11G 11G 11G            
Phạm Thị Thúy Hằng             12A 12A 12A                                          
Nguyễn Thị Khoa                                                            
Trần Văn Trình                                                            
Hồ Thị Thúy                                                            
Nguyễn Thùy Linh                                                            
Nguyễn Thị Lam                                                            
Nguyễn Thu Hoài Thu                                                            
Trương Thị Bích Thảo                                                            
Chu Duy Hồng                                                            
Nguyễn Thị Hoài Anh     12D 12A 12A                       12D 12A   12D                    
Lương Thị Kim Thoa                                                            
Trịnh Văn Thế   12B 12B 12C 12C                         12B 12C                      
Phạm Thị Thạch                                                            
Phạm Thanh Nhật             12G 12G 12H 12H                           12H 12G          
Mai Thị Hoa   12F 12F 12E 12E                                 12F   12E            
Tạ Công Diễm Kiều                                                            
Hồ Sỹ Thọ                                                            
Hồ Đắc Thao             12B 12B                                            
Lê Thị Phương             12E 12D 12D 12E             12C 12C 12F 12F                    
Hoàng Thị Hòa   12H 12H 12G 12G                                                  
Nguyễn Thị Vinh                                                            
Chu Thị Tiềm   12G   12B 12H   12F   12B 12G             12F 12E 12E 12H   12C 12C 12D 12D          
Phạm Thị Thao                                                            
Thạch Thị Tố Thùy                                                            
Nguyễn Tuấn Phi Kha                 12E 12D                 12B 12C                    
Nguyễn Thị Xuân                                 12G         12H 12F              
Đậu Đức Hữu                                                            
Dương Trần Quốc Vũ             12H 12H 12G 12A             12B 12H 12A 12A   12G 12G 12B 12B          
Phạm Xuân Thương   12C 12C 12D 12D   12D 12C                                            
Nguyễn Thị Anh Thư               12E 12F 12F             12E 12F   12E                    
Hoàng Thị Hảo                                                            
Lê Thị Bích Hằng                                                            
Trần Quang Tuyến             12C 12F   12B               12G 12D       12H 12A 12E          
Lê Chánh Tân                                                            
Trần Thanh Tân                                     BĐ1 BĐ1       BĐ2 BĐ2          
Hoàng Công Cương   CL1 CL1 CL2 CL2   CL3 CL3 CL4 CL4             CL5 CL5 CL6 CL6                    
Nguyễn Lê Nam                                                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.