SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Hoài Anh

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12A-Van hoc 11A-Van hoc 12D-Van hoc 11A-TC Văn  
2   12D-SH-TNHN 12A-TC Văn 12D-TC Văn    
3 11A-Van hoc 11A-Van hoc 12D-Van hoc   12D-Van hoc  
4 12A-Van hoc 11A-Van hoc        
5 12A-Van hoc          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12D-Van hoc    
3 12D-Van hoc     12A-Van hoc    
4 12A-Van hoc          
5 12A-Van hoc     12D-Van hoc    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.