SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Văn Thế

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12C-Van hoc   12C-Van hoc   12B-Van hoc
2 12B-SH-TNHN 12C-Van hoc   12C-TC Văn   12B-Van hoc
3 12B-Van hoc 10C-Van hoc   10C-TC Văn   10C-Van hoc
4   12B-TC Văn       10C-Van hoc
5            

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12B-Van hoc          
3 12B-Van hoc     12B-Van hoc    
4 12C-Van hoc     12C-Van hoc    
5 12C-Van hoc          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.