SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Thanh Nhật

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 12G-Chào cờ 12G-Van hoc     12H-Van hoc  
2 12G-SH-TNHN 11F-Van hoc     12H-Van hoc  
3 11F-Van hoc          
4 11F-Van hoc 12H-TC Văn 12G-Van hoc   11F-Van hoc  
5 12H-Van hoc 12G-TC Văn 12G-Van hoc   11F-TC Văn  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12G-Van hoc        
3   12G-Van hoc        
4   12H-Van hoc     12H-Van hoc  
5   12H-Van hoc     12G-Van hoc  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.