SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Mai Thị Hoa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       10H-Van hoc   10H-Van hoc
2 12F-SH-TNHN     12E-Van hoc 12E-Van hoc 10H-Van hoc
3 12E-Van hoc     12F-Van hoc 12E-TC Văn  
4 12F-Van hoc     12F-TC Văn 10H-TC Văn  
5 12F-Van hoc          

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12F-Van hoc       12F-Van hoc  
3 12F-Van hoc          
4 12E-Van hoc       12E-Van hoc  
5 12E-Van hoc          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.