Rss Feed

Danh mục

Thống kê

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2015-2016

Đăng lúc: Thứ tư - 13/04/2016 16:20 - Người đăng bài viết: Webmaster
Căn cứ công văn số 1210/SGDĐT- GDTrH ngày 24 tháng 3 năm 2016 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, ôn tập, kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2015-2016 cấp THCS và THPT;
Căn cứ kế hoạch năm học 2015-2016 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2015-2016 cụ thể như sau:
         
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II:
   
1. Đề kiểm tra ra trong phạm vị chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD&ĐT ban hành, giới hạn trong chương trình học kì II (lưu ý đề kiểm tra của tất cả các môn không ra trong phần giảm tải) ra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, tích hợp liên môn.
          2. Thời gian làm bài của hai môn Ngữ Văn và Toán là 90 phút/môn; các môn còn lại 45 phút/môn.
          3. Hình thức ra đề:
          - Tự luận: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh khối 10, 11.
          - Trắc nghiệm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh 12.
          4. Cấu trúc đề: Theo cấu trúc đề kiểm tra học kì năm học 2015-2016 của Sở GD&ĐT).
          5. Các môn GDQP, Thể dục, Công nghệ, Tin học của khối lớp 12 giáo viên bộ môn ra đề, đáp án và cho học sinh kiểm tra học kì II theo phân phối chương trình. Thời gian kiểm tra từ ngày 19/4/2016 đến ngày 23/4/2016 (những môn có tiết trong buổi sáng thứ 2 ngày 18/4/2016 thì giáo viên có thể cho các em kiểm tra vào chiều thứ 6 ngày 22/4/2016).
          6. Đối với môn GDCD của khối lớp 12 học sinh kiểm tra chung vào lúc 14 giờ 00 chiều thứ 7 ngày 23/4/2016  và được sắp xếp phòng thi theo thứ tự a, b, c.
          7. Các môn GDQP, Thể dục của khối lớp 10, 11 giáo viên bộ môn cho học sinh kiểm tra học kì II theo phân phối chương trình. Thời gian kiểm tra từ ngày 25/4/2016 đến ngày 29/4/2016. (những môn có tiết trong buổi sáng thứ 7 ngày 30/4/2016 thì giáo viên có thể cho các em kiểm tra vào chiều thứ 6 ngày 29/4/2016).
 
8. Các môn sau khi kiểm tra xong nộp đề và đáp án về Hiệu trưởng.
         
II. PHÂN CÔNG RA ĐỀ, THỜI GIAN NỘP ĐỀ VÀ CHẤM THI:
          1. Đề kiểm tra khối lớp 12 do Sở GD&ĐT ra đề gồm 08 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí. Đề ra theo hình thức:
          - Tự luận: Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý.
          - Trắc nghiệm: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tiếng Anh.
          - Các môn còn lại của khối 12 giáo viên ra đề, đáp án nộp về Hiệu trưởng chậm nhất ngày 15/4/2016).
          - Chú ý: Theo cấu trúc đề kiểm tra học kì của Sở GD&ĐT.
          2. Đề kiểm tra khối 10, 11 do Sở GD&ĐT ra đề gồm các môn sau: Ngữ văn,  Toán, Tiếng Anh.
- Đề ra theo hình thức tự luận và theo cấu trúc đề kiểm tra học kì năm học 2015-2016.
          - Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh khối 10&11 cần chuẩn bị phương tiện nghe (Máy Cassette hoặc labtop có gắn thêm loa ngoài) phục vụ phần kiểm tra kĩ năng NGHE. Thời gian làm bài kiểm tra phần NGHE từ 5 đến 8 phút.
3. Đề kiểm tra khối 10, 11 các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Công nghệ, Tin học giáo viên giảng dạy ra đề, đáp án và nộp về Hiệu trưởng chậm nhất ngày 27/4/2016.
4. Nhà trường tổ chức chấm chung đối với các môn do Sở GD&ĐT Bình Phước ra đề (phân công chấm chung có Quyết định sau). Các tổ chuyên môn tập trung chấm thi khối lớp 12 từ 13 giờ 30 thứ 5 ngày 28/4/2016 đến hết ngày 29/4/2016.
 
III. THỜI GIAN KIỂM TRA HỌC KÌ II:
 1.     Đối với khối lớp 12: Từ ngày 25/4/2016 đến ngày 28/4/ 2016.
 2.     Đối với khối lớp 10, 11: Từ ngày 04/5/2016 đến ngày 11/5/2016.
 
IV. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II:
1.     KHỐI LỚP 12:
 
Ngày Buổi sáng Thời gian làm bài Buổi sáng Thời gian làm bài
 
25/4/2016 Ngữ văn 12 Từ 7h15 – 8h45 Hóa học 12 9h15 – 10h00
 
26/4/2016 Địa lý 12 Từ 7h15 – 8h00 Vật lý 12 Từ 8h30 – 9h15
 
27/4/2016 Lịch sử 12 Từ 7h15 – 8h00 Sinh học 12 Từ 8h30 – 9h15
 
28/4/2016 Toán 12 Từ 7h15 – 8h45 Tiếng Anh 12
9h15 – 10h00
 
 
( Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
 
* Chú ý: Khối 12 kiểm tra HKII thì khối 10, 11 học bình thường theo thời khóa biểu; Khối 10, 11 kiểm tra HKII thì khối 12 học bình thường theo thời khóa biểu.
2. KHỐI LỚP 10, 11:
 
Ngày Buổi sáng
(Khối 11)
Thời gian làm bài Buổi chiều
(Khối 10)
Thời gian làm bài
 
04/5/2016 GDCD 11
Vật lý 11
Từ 7h15 – 8h00
Từ 8h30 – 9h15
GDCD 10
Vật lý 10
Từ 13h30 – 14h15
Từ 14h45 – 15h30
05/5/2016 Lịch sứ 11
Hóa học 11
Từ 7h15 – 8h00
Từ 8h30 – 9h15
Lịch sứ 10
Hóa học 10
Từ 13h30 – 14h15
Từ 14h45 – 15h30
06/5/2016 Công nghệ 11
Sinh học 11
Từ 7h15 – 8h00
Từ 8h30 – 9h15
Công nghệ 10
Sinh học 10
Từ 13h30 – 14h15
Từ 14h45 – 15h30
09/5/2016 Ngữ văn 11
 
Từ 7h15 – 8h45
 
Ngữ văn 10
 
Từ 13h30 – 15h00
 
10/5/2016 Tiếng Anh 11
Địa lý 11
Từ 7h15 – 8h00
Từ 8h30 – 9h15
Tiếng Anh 10
Địa lý 10
Từ 13h30 – 14h15
Từ 14h45 – 15h30
11/5/2016 Toán 11
 
Từ 7h15 – 8h45
 
Toán 10
 
Từ 13h30 – 15h00
 
 
( Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
 
V. CÁC MỐC THỜI GIAN HOÀN THÀNH ĐIỂM SỐ:
1.Khối lớp 12:
- GVBM hoàn thành vào điểm kiểm tra trong sổ điểm điện tử  hạn chót ngày 23/4/2016.
- GVBM hoàn thành điểm kiểm tra học kì II và điểm trung bình môn năm học đến hết ngày 05/5/2016.
- GVCN hoàn thành sổ gọi tên ghi điểm và xếp loại 2 mặt để xét duyệt trước 7 giờ 30 ngày 07/5/2016.
- Thời gian xét kết quả 2 mặt:  Lúc 7 giờ 30 ngày 07/5/2016. GVCN nộp danh sách đề nghị khen thưởng học sinh về Hiệu trưởng sau khi xét xong.
2. Khối lớp 10, 11:
- GVBM hoàn thành vào điểm kiểm tra trong sổ điểm điện tử hạn chót ngày 29/4/2016.
- GVBM hoàn thành điểm kiểm tra học kì II và điểm trung bình môn năm học đến hết ngày 14/5/2016.
- GVCN hoàn thành sổ gọi tên ghi điểm và xếp loại 2 mặt để xét duyệt trước 14h00 ngày 17/5/2016.
- Thời gian xét kết quả 2 mặt: 14h00 ngày 17/5/2016. GVCN nộp danh sách đề nghị khen thưởng học sinh về Hiệu trưởng sau khi xét xong.
- Ngày 25/5/2016 tổng kết năm học 2015-2016.
 
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Bộ phận chuyên môn:
- Ra các Quyết định coi thi, chấm thi, in sao đề thi, tổ làm phách bài thi…
- Sắp xếp học sinh trong phòng thi của khối lớp theo thứ tự a,b,c… mỗi phòng thi không quá 28 học sinh/phòng thi.
- Lên danh sách niên yết phòng thi, phiếu thu bài thi.
- Phân công giám thị phải đảm bảo 02 giáo viên trong mỗi phòng thi.
- Công tác chấm thi đối với các môn do Sở GD&ĐT ra đề: Môn nào thi xong thì chấm ngay môn đó. Các môn thi chung làm phách chấm chung.
2. Bộ phận cơ sở vật chất:
Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất cho kì thi như chuẩn bị bàn, ghế, vệ sinh phòng học…
3. Các bộ phận liên quan khác thực hiện đúng thời gian theo Quyết định (Quyết định sẽ được ban hành sau).
Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2015-2016 của trường THPT Chu Văn An.
 
                                                                   HIỆU TRƯỞNG
                                                                             (Đã kí)
                                                                   Phan Minh Chánh
 
Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quang
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh Cán bộ-Viên chức nhà trường

Previous
Next
 • Hình ảnh Tổ chuyên môn-Săn hàng giá gốc, cực sốc từng giây

  Bạn không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm hàng khuyến mãi vì tất cả đều đã có tại Cungsale.vn.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để mua hàng khuyến mãi với giá tốt nhất...

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hãy nhanh tay đặt tiệc cưới với chúng tôi

  Chuyên nhận nấu ăn, tiệc cưới, hội nghị.

  Hãy đến với Hình ảnh Tổ chuyên môn.

 • Bạn muốn chụp ảnh cưới Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận chụp ảnh cưới, Sinh nhật, hội nghị, Dã ngoại.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

Nguyễn Văn Nghiêm
0918918447

Danh ngôn

Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại. Tình yêu làm cho thiên nhiên nở hoa, nó hát lên những bài hát kỳ diệu nhất và quay cuồng trong những vũ khúc huy hoàng.A. Lunasa