Rss Feed

Danh mục

Thống kê

Kê hoạch dạy học trực tuyến đầu năm học 2021-2022

Đăng lúc: Thứ ba - 31/08/2021 14:05 - Người đăng bài viết: Webmaster
Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cơ sở nhà trường Huyện vẫn còn trưng dụng làm địa điểm cách ly tập trung các đôi tượng F1,F2 và các xã, thị trấn hiện đang nằm trong vùng nguy cơ cao (màu cam) phải thực hiện Chỉ thị 16-TTg nên nhà trường tổ chức dạy học trong thời gian đầu năm học 2021-2022 theo hình thức dạy trực tuyến,. Kế hoạch cụ thể như sau:
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
Số 138 /KH-THPTCVA                                           Chơn Thành, ngày 27 tháng 8 năm 2021
 

KẾ HOẠCH

Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian đầu năm học 2021-2022
HS chưa đến trường do tình hình dịch bệnh Covid 19
Kính gửi: - TTCM các tổ.
 • Giáo viên bộ môn.
 • CMHS toàn trường.
Thực hiện Phương án tổ chức dạy học đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid 19 của Sở GD&ĐT Bình Phước.
Trường THPT Chu Văn An xây dựng Kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian thực hiện phòng chống dịch Covid như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích
 • Giúp học sinh được học tập trong thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo thực hiện Chương trình GDPT theo đúng Khung thời gian năm học của UBND tỉnh.
 • Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học của giáo viên, tạo điều kiện để CBQL, GV ứng dụng CNTT trong dạy học, đáp ứng xu thế phát triển của giáo dục thời đại Công nghệ 4.0.

2.Yêu cầu

 • Đối với giáo viên: Việc dạy học trực tuyến là trách nhiệm trong thời gian phòng chống dịch. Tất cả các giáo viên đều phải tích cực ứng dụng CNTT vào quá trình dạy học, sử dụng thành thạo các ứng dụng, phần mềm tiện ích dạy học qua internet, thiết kế bài giảng E-learning,...; Thực hiện dạy đúng, đủ theo PPCT, PCCM và thời gian biểu.
 • Đối với học sinh: Tất cả học sinh phải có tài khoản VnEdu, Email, facebook hoặc zalo; thiết bị có kết nối mạng internet; Tham gia học tập và làm bài kiểm tra đầy đủ theo TKB, hướng dẫn của giáo viên.

II.NỘI DUNG THỰC HIỆN

 1. Sử dụng CNTT trong dạy học trực tuyến
Sử dụng một trong 2 phương án sau:
 • Phương án 1 (GV đã được tập huấn và sử dụng trong NH 2019 – 2020): Nhà trường hợp đồng VNPT triển khai đồng bộ hệ thống Elearning dạy học trực tuyến trên nền tảng CSDL của Vnedu để quản lý đồng bộ công tác dạy và học. Việc tập huấn sẽ do VNPT thực hiện qua Group Zalo theo các bước sau:

+ Bước 1: Nhà trường sẽ cung cấp video hướng dẫn sử dụng hệ thống Elearning và tài liệu tập huấn cho giáo viên tham khảo. Thời gian giáo viên tự nghiên cứu từ ngày 21/8/2021.
+ Bước 3: Các giáo viên trong tổ đã htực hành thao tác chia sẽ, giúp đỡ các giáo viên khác có nhu cầu trên hê thống zalo group Giáo viên Chu Văn An hoặc nhờ VNPT hỗ trợ qua hệ thống Zalo Group VNPT-ELEARNING-PTTH CHU VAN AN .
 • Phương án 2: Giáo viên có thể sử dụng ứng dụng khác (nếu thấy hiệu quả) để dạy trực tuyến nhưng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Báo cáo cho quản lý chuyên môn về việc sử dụng ứng dụng nào để dạy;
+ Chịu trách nhiệm quản lý và lưu trữ đầy đủ thông tin dạy học: thời gian dạy (theo TKB), bài dạy, tài liệu học tập, số lượng học sinh tham gia học tập theo lớp và thời gian biểu, số lượng bài kiểm tra đánh giá và điểm số kiểm tra đánh giá (nếu có).
+ Báo cáo trực tiếp cho quản lý chuyên môn và cung cấp đủ hồ sơ minh chứng về việc tổ chức dạy và học của mình khi được yêu cầu.

2.Thời gian hoàn thành tập huấn, triển khai thực hiện

 • Về cơ sở dữ liệu giáo viên và học sinh: nhà trường sẽ hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu VNEDU trước 03/9/2021.
 • Tất cả giáo viên phải hoàn thành tập huấn và thao tác được trên hệ thống VNPT (trừ những giáo viên chọn ứng dụng khác) trước 03/9/2021.

3.Môn học, thời gian thực hiện và thời khóa biểu

 1. Môn học:
 • Tất cả các môn học theo Chương trình của Bộ GD&ĐT ban hành và theo PPCT của các tổ xây dựng.
 • Hình thức soạn giảng: Phù hợp với yêu cầu dạy học trực tuyến do giáo viên quyết định lựa chọn trên sở trường của giáo viên; Thực hiện soạn giảng theo hướng có sự tương tác giữa nội dung bài dạy và thực hành của học sinh (tương tự cách thức các chuyên gia tập huấn Module đại trà), thực hiện kiểm tra đánh giá kết quả dạy học cuối bài, khóa. Không thực hiện theo kiểu khoán tài liệu cho học sinh trên hệ thống để học sinh học thuộc. Các bài tập của học sinh phải có giao nhiệm vụ cụ thể đáp ứng mục tiêu bài học.
Ghi chú: Giáo viên lưu giữ bài soạn giảng để phê duyệt khi được tập trung trở
lại.
 • Nội dung bài dạy: Dạy kiến thức mới theo đúng PPCT từng môn học/tuần đối
với các nội dung chính khóa, nội dung tự chọn do TTCM quyết định. Tập trung vào chuẩn kiến thức kỹ năng. Không đưa các nội dung khác với nội dung bài dạy lên hệ

thống, không đưa cùng lúc nhiều nội dung lên hệ thống để tránh quá tải cho học sinh, không dồn tiết mà phải đảm bảo đúng thời gian biểu để tất cả học sinh được học ở tất cả các môn.
 1. Thời gian thực hiện.
 • Thực hiện dạy học chính thức từ ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo chuyển hình thức học trực tiếp
 • Mỗi buổi học tối đa 3 tiết, mỗi tiết bố trí 60 phút gồm 45 phút thực hiện tiết dạy theo nội dung tiết học và 15 phút ổn     định lớp học, liên kết học sinh, kiểm tra trên zalo lớp học, thu bài tập tương tác, các tình huống phát sinh . . .
 1. Thời gian học trong tuần: Thực hiện theo đúng thời khóa biểu trên web site nhà trường (Sáng học 3 tiết; chiều 2 tiết); Các môn học: Thể dục , GDQP, Nghề PT và các hoạt động SHCN, chào cờ, hoạt động NGLL, hướng nghiệp tạm thời chưa thực hiện . Khi chuyển sang học trực tiếp nhà trường sẽ tổ chức dạy bù các môn học này.
 2. Thời gian học :
 
Buổi Tiết 1 Tiết 2 Tiết 3
Sáng 7h30’ – 7h8h30 8h409h40 9h50’ – 10h50
Chiều   14h20’ – 15h20 15h30’ – 16h30’

2.3. Quản lý dạy và học

 • Sở GD&ĐT và nhà trường sẽ quản lý toàn bộ giáo viên và học sinh thông qua hệ thống VNPT. Các giáo viên sử dụng ứng dụng khác có trách nhiệm báo cáo quản lý chuyên môn để có biện pháp theo dõi, quản lý và chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ dữ liệu dạy học minh chứng khi cần.
 • Số tiết dạy được tính như tiết dạy tập trung chính khóa.
 • Giáo viên quản lý học sinh tham gia học tập qua hệ thống VNEDU. Riêng giáo viên sử dụng ứng dụng khác thì tự tổ chức quản lý học sinh đảm bảo điểm danh từng buổi học.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Đối với Ban giám hiệu
 1. Ông Phan Minh Chánh – Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện chương trình và giám sát, kiểm tra.
Cùng với ban giám hiệu, kế toán trang bị các thiết bị cần thiết phục vụ quá trình dạy và học. Thực hiện các chế độ theo quy định hiện hành.
 1. Ông Nguyễn Văn Quang – P. Hiệu trưởng phụ trách CM
 • Chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch môn học cho từng khối lớp, qui chế cho điểm theo qui định. Thời gian hoàn thành trước ngày 05/9/2021.
 • Chỉ đạo các tổ chuyên môn, giáo viên xây dựng các bài học, học liệu để tổ chức dạy học qua Internet theo kế hoạch của nhà trường. Thời gian từ ngày 06/9/2021.
 • Phê duyệt nội dung bài học và học liệu được tổ chức dạy học qua Internet.
 • Thực hiện giám sát, kiểm tra quá trình dạy và học. Tổng hợp báo cáo trong cuộc họp ban giám hiệu vào ngày cuối tuần.
 1. Ông Nguyễn Thanh Hải – P. Hiệu trưởng phụ trách CSVC- NGLL-HN:
 • Phối hợp VNPT để triển khai ứng dụng cho giáo viên và học sinh.
 • Thông báo cho gia đình học sinh biết việc tổ chức dạy học qua Internet của nhà trường.
 • Thực hiện giám sát, kiểm tra quá trình dạy và học.
 • Chỉ đạo và đôn đốc bộ phận hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình tổ chức thực hiện các tiết dạy.

2.Đối với Tổ trưởng chuyên môn

 • Xây dựng KH dạy học trực tuyến của tổ chuyên môn. Quy định cụ thể tiết dạy cho mỗi tuần học trực tuyến đảm bảo không cắt xén PPCT. Báo cáo quản lý chuyên môn trước ngày 05/9/2021.
 • Sinh hoạt trên nhóm trực tuyến để tổ chức xây dựng bài dạy (bài mẫu, theo gợi ý mục 3.a) để cho giáo viên trong tổ tham khảo thực hiện đảm bảo tính hiệu quả.
 • Phân công nhiệm vụ các thành viên trong tổ; bố trí công tác hỗ trợ, chia sẻ về mặt chuyên môn giữa các thành viên.
 • Xây dựng và thực hiện các tiết dạy của tổ, nhóm mình đảm bảo đúng yêu cầu theo Kế hoạch.
 • Có thể thực hiện kiểm tra theo đề chung (nếu cần) để đánh giá tính hiệu quả giảng dạy (do TTCM quyết định).
 • Hàng tuần báo cáo việc thực hiện dạy và học cho phó hiệu tru7o73ngphu5 trách chuyên môn trước 17h ngày thứ 7 để tổng hợp.

3.Đối với Giáo viên bộ môn

 • Nghiêm túc trong thực hiệm tập huấn, đảm bảo phải thao tác được trên hệ thống.
 • Tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: Soạn giảng và tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với khả năng, năng lực của mình (theo sản phẩm bài mẫu của tổ); đảm bảo chương trình và hiệu quả giảng dạy.
- Căn cứ quá trình học tập của học sinh, giáo viên tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh, lấy làm điểm kiểm tra thường xuyên theo quy định.
 • Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác khi TTCM thông báo.

4.Đối với học sinh

 • Đăng nhập vào lớp học trước tối thiểu 05 phút theo thời gian ghi trên thời khóa biểu để  điểm danh. Chuyên cần học tập.
 • Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.
 • Điểm danh chuyên cần thực hiện như học tập tập trung chính khóa.

5.Đối với cha mẹ học sinh

 • Trang bị phương tiện đảm bảo cho con em thực hiện việc học trực tuyến có hiệu
quả.
 • Đôn đốc, quản lý và nhắc nhở con em thực hiện đúng theo lịch học của trường
và giáo viên bộ môn.
Trên đây là Kế hoạch dạy học trực tuyến nhằm đáp ứng yêu cầu dạy học trong tình hình phòng chống dịch Covid 19, trong quá trình thực hiện có gì khó khăn, vướng mắc trao đổi cùng bộ phận chuyên môn để giải quyết./.
 
                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                                                       

                                                                                                          PHAN MINH CHÁNH                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                    

Tác giả bài viết: PMC
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh Cán bộ-Viên chức nhà trường

Previous
Next
 • Hình ảnh Tổ chuyên môn-Săn hàng giá gốc, cực sốc từng giây

  Bạn không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm hàng khuyến mãi vì tất cả đều đã có tại Cungsale.vn.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để mua hàng khuyến mãi với giá tốt nhất...

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hãy nhanh tay đặt tiệc cưới với chúng tôi

  Chuyên nhận nấu ăn, tiệc cưới, hội nghị.

  Hãy đến với Hình ảnh Tổ chuyên môn.

 • Bạn muốn chụp ảnh cưới Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận chụp ảnh cưới, Sinh nhật, hội nghị, Dã ngoại.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

Nguyễn Văn Nghiêm
0918918447

Danh ngôn

Tình yêu:Tình yêu là một tình cảm vĩ đại nhất, nó sáng tạo nên điều kỳ diệu, sáng tạo nên những con người mới, nó làm ra những giá trị vĩ đại nhất của con người.Makarenko