Rss Feed

Danh mục

Giải học sinh giỏi 2018 - 2019

Lê Phương Ngân

Lớp 12F

- Giải Nhì HSG 12
Môn: GDCD

Trần Thị Mỹ Hảo

Lớp 12H

- Giải Ba HSG 12
Môn: GDCD

Võ Thị Nhã Lan

Lớp 11D

- Giải Ba HSG 12
Môn: GDCD

Vũ Thị Thùy

Lớp 12H

- Giải Ba HSG 12
Môn: Lịch sử

Nguyễn Thị Thảo

Lớp 12C

- Giải Ba HSG 12
Môn: Ngữ văn

Đoàn Thanh Phương

Lớp 12D

- Giải Ba HSG 12
Môn: Ngữ văn

Trần Như Hào

Lớp 12H

- Giải Ba HSG 12
Môn: Toán

Phạm Ngọc Đức

Lớp 12H

- Giải Khuyến khích HSG 12
Môn: Tin học

Trần Thị Kim Liên

Lớp 11H

- Giải khuyến khích HSG 12
Môn: GDCD

Vũ Ngô Lam Hân

Lớp 12B

- Giải khuyến khích HSG 12
Môn: GDCD

Hồ Thị Minh Giàu

Lớp 12G

- Giải khuyến khích HSG 12
Môn: Lịch sử

Nguyễn Huỳnh Đức

Lớp 12H

- Giải Khuyến khích HSG 12
Môn: Toán

Nguyễn Thị Tuyết Ngân

Lớp 12H

- Giải khuyến khích HSG 12
Môn: Sinh học
Chúc mừng sinh nhật Quý Thầy Cô
              trong tháng  05-2021
                ---------o0o----------

1.Cô Nguyễn Thị Anh Thư-03/05
2.Cô Chu Thị Tiềm-24/05
3.Cô Nguyễn Thị Hoài Anh-25/05

        ----------------------------
HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA

Email:
hotrothi2019@moet.gov.vn

ĐT:
      024-32181385;
      024-32181386


HỖ TRỢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC

Email:
hotroxettuyen2019@moet.gov.vn

ĐT:
      024-32181385;
      024-32181386

Thông tin tuyển sinh các đơn vị liên kết

Danh sách học sinh giỏi, học sinh tiên tiên HKI năm học 2016-2017

Đăng lúc: Thứ hai - 02/01/2017 22:04 - Người đăng bài viết: Phan Minh Chánh
Căn cứ quyết định số 198/QĐ-THPTCVA ngày 29/12/2016 của Trường THPT Chu Văn An về việc khen thưởng 22 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi và 284 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến học kỳ I năm học 2016-2017 Danh sách chi tiết :
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BÌNH PHƯỚC
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                         
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT DANH HIỆU  
Học kỳ 1. Năm học: 2016 - 2017  
                         
STT Mã HS Họ và tên Ngày sinh Lớp Điểm TK Điểm
TBCM
XLHL XLHK Số ngày nghỉ Danh hiệu
Toán Văn/TV
DANH HIỆU HỌC SINH GIỎI      
1   Trần Như Hào 06/04/2001 10I 9,7 7,9 9,4 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
2   Nguyễn Huỳnh Đức 20/10/2001 10I 9,4 7,7 9,3 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
3   Đỗ Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 26/10/2001 10I 8,5 7,9 9,0 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
4   Huỳnh Thị Kim Ngân 21/11/2001 10I 8,7 7,4 8,9 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
5   Phạm Thị Thư Xinh 10/08/2000 11H 9,0 7,5 8,9 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
6   Nguyễn Hoàng Thị Thanh 13/12/2000 11H 8,6 7,6 8,8 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
7   Đoàn Thị Thu Sang 11/02/2001 10I 8,3 6,9 8,7 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
8   Phạm Nhật Minh 21/06/2000 11H 9,1 7,7 8,7 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
9   Phạm Ngọc Đức 01/10/2001 10I 8,0 7,0 8,6 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
10   Nguyễn Thị Bích Ngọc 4/11/2000 11H 8,0 7,5 8,5 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
11   Ngô Thị Thảo 6/11/2000 11H 8,4 7,8 8,5 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
12   Lương Thị Thu Thảo 15/10/1999 12B 9,5 6,9 8,5 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
13   Lê Thị Thanh Phương 16/09/1999 12F 9,2 7,8 8,5 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
14   Nguyễn Đình Sang 05/11/2001 10I 8,0 6,6 8,4 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
15   Nguyễn Thị Khánh Ly 10/9/2000 11H 8,7 6,8 8,4 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
16   Lê Ngọc Thương 1/1/2000 11H 8,1 7,1 8,4 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
17   Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 5/11/2000 11F 8,0 6,5 8,3 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
18   Phạm Minh Quân 17/04/2000 11H 8,6 6,8 8,3 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
19   Phạm Thị Thanh Thúy 28/06/2000 11H 8,6 6,7 8,3 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
20   Huỳnh Thị Kim Hiền 04/05/1999 12C 8,2 7,8 8,3 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
21   Phan Mỹ Thùy Giang 26/03/1999 12F 8,2 6,6 8,1 Giỏi Tốt 1 Học sinh giỏi
22   Đoàn Thanh Phương 29/04/2001 10F 8,0 7,5 8,0 Giỏi Tốt 0 Học sinh giỏi
DANH HIỆU HỌC SINH TIÊN TIẾN
23   Trần Thị Yến Nhi 04/04/2000 10A 6,8 6,7 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
24   Đỗ Mạnh Thuận 04/10/2000 10A 7,4 5,0 7,0 Khá Khá 3 HS Tiên tiến
25   Lê Thị Thùy Trang 17/04/2001 10A 6,5 5,1 6,6 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
26   Đặng Thanh Phong 14/10/2000 10A 6,8 5,2 6,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
27   Vũ Ngô Lam Hân 06/03/2001 10B 7,2 6,8 7,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
28   Hồ Thị Minh Giàu 06/12/2001 10B 8,1 6,0 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
29   Đặng Vũ Diệu Linh 18/02/2001 10B 7,2 7,0 7,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
30   Trần Thị Hoàng Thơ 22/09/2000 10B 7,5 6,7 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
31   Đại Văn Chung 01/01/2000 10B 7,4 5,8 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
32   Bùi Thị Loan 13/02/2001 10B 6,1 7,6 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
33   Trần Thị Thanh Tiền 13/02/2001 10B 5,6 6,5 7,2 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
34   Lâm Thị Phương Thanh 09/10/2001 10B 7,3 5,4 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
35   Mai Thị Mỹ Duyên 28/11/2001 10B 6,5 5,7 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
36   Vũ Xuân Sơn 05/10/2001 10B 7,2 5,7 6,8 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
37   Hồ Văn Phước 26/04/2001 10B 6,6 5,3 6,7 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
38   Trịnh Thị Dưỡng 03/11/2001 10C 8,4 5,3 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
39   Nguyễn Thị Hồng Phước 07/10/2001 10C 7,9 6,1 7,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
40   Lê Thị Thùy Trang 12/06/2001 10C 8,1 5,5 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
41   Nguyễn Minh Hoàng 20/03/2001 10C 6,5 6,1 7,4 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
42   Nguyễn Cao Học 04/03/2001 10C 7,6 6,2 7,4 Khá Khá 1 HS Tiên tiến
43   Lê Phạm Yến Nhi 10/10/2001 10C 6,6 6,7 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
44   Hà Phương Nam 08/03/2001 10C 6,8 5,9 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
45   Nguyễn Thị Xuân 17/08/2001 10C 7,2 5,0 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
46   Nguyễn Hồng Phượng 14/06/2001 10C 6,9 5,7 6,8 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
47   Đặng Thị Thúy Hằng 29/07/2001 10C 6,7 6,3 6,7 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
48   Phan Thị Kiều Thu 18/09/2001 10C 5,8 6,5 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
49   Nguyễn Trần Hoài Thư 23/04/2001 10D 7,6 7,2 8,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
50   Nguyễn Nam Việt 18/09/2001 10D 7,3 6,2 7,6 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
51   Phan Thị Cẩm 12/06/2001 10D 5,4 7,1 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
52   Đỗ Văn Hào 05/11/2001 10D 7,2 5,4 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
53   Trần Ngọc Phương Anh 03/07/2001 10D 5,1 6,8 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
54   Nguyễn Thị Cúc Tiên 14/10/2001 10E 6,9 7,7 8,3 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
55   Nguyễn Văn Hùng 19/03/2001 10E 8,2 6,4 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
56   Huỳnh Hải Đăng 07/06/2001 10E 6,8 7,2 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
57   Nguyễn Cẩm Hồng 31/07/2001 10E 5,6 7,0 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
58   Nguyễn Ngọc Trinh 26/05/2001 10E 5,1 6,8 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
59   Lê Thị Hồng Nhung 01/04/2001 10E 5,0 7,0 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
60   Hoàng Thị Như 28/12/2000 10E 5,1 6,5 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
61   Lê Thị Ngọc Giàu 19/04/2001 10E 5,6 6,8 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
62   Trần Văn Đồng 15/06/2001 10E 6,5 6,1 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
63   Trần Thị Yến Nhi 21/11/2001 10E 5,3 6,9 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
64   Trần Ngọc Nhật Vy 28/02/2001 10E 5,5 6,9 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
65   Phạm Đình Hiệp 01/09/2001 10F 6,3 6,9 7,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
66   Nguyễn Phương Nam 07/10/2001 10F 6,4 6,9 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
67   Nguyễn Linh Thủy 18/09/2001 10F 6,0 7,4 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
68   Hồ Thị Thùy Nhung 29/09/2001 10F 6,2 6,7 7,4 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
69   Nguyễn Minh Kỳ 19/03/2001 10F 7,4 5,9 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
70   Vũ Trần Thu 22/10/2001 10F 5,3 7,0 7,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
71   Lê Tâm Như 16/09/2001 10F 5,5 6,5 7,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
72   Nguyễn Đỗ Thu 06/03/2000 10F 5,0 6,8 7,0 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
73   Bùi Đức Hoài 11/09/2001 10F 7,6 6,1 7,0 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
74   Nguyễn Đình Lạc 09/09/2001 10F 7,2 5,7 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
75   Nguyễn Thị Ngọc Hân 05/11/2001 10F 5,0 6,6 6,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
76   Lê Phước Triệu 25/02/2001 10F 6,6 5,9 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
77   Võ Thị Tường Vy 09/09/2001 10F 5,3 6,9 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
78   Hà Trương Thùy 04/02/2001 10G 7,0 6,7 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
79   Hà Thị Linh 13/01/2001 10G 6,8 6,1 7,4 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
80   Lê Trần Quang Chiến 22/12/2001 10G 5,7 6,7 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
81   Nguyễn Thị Huỳnh Như 03/01/2001 10G 5,4 6,5 6,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
82   Đào Văn Trọng 01/05/2001 10G 7,5 5,2 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
83   Lê Thị Lan Hương 18/03/2001 10G 5,3 6,5 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
84   Hoàng Thị Thuần 24/02/2001 10G 6,1 7,1 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
85   Đồng Thanh Nam 18/02/2001 10G 6,7 5,0 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
86   Phan Thị Thanh Nhàn 15/01/2001 10H 7,3 7,8 8,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
87   Nguyễn Thị Kim Vy 10/03/2001 10H 5,6 7,5 8,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
88   Lê Trung Tín 21/08/2001 10H 7,5 7,0 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
89   Phạm Quốc Trung 31/01/2001 10H 8,1 7,2 7,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
90   Bùi Trần Thảo Linh 08/08/2001 10H 5,9 6,9 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
91   Võ Huỳnh Phương Đông 27/01/2001 10H 6,2 6,9 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
92   Đặng Hoàng Nhựt 14/03/2001 10H 5,6 7,2 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
93   Đặng Thị Liên 31/07/2001 10H 6,5 6,2 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
94   Võ Văn Chinh 20/03/2001 10H 5,3 6,9 7,1 Khá Tốt 6 HS Tiên tiến
95   Nguyễn Hữu Lực 08/03/2001 10H 7,6 5,8 7,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
96   Nguyễn Văn Nhân 17/12/2000 10H 7,0 5,6 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
97   Lê Văn Minh 21/12/2001 10H 5,1 6,5 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
98   Nguyễn Thanh Tuyền 06/09/2001 10H 6,5 5,7 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
99   Hồ Thị Mỹ Ngân 08/12/2001 10H 6,5 6,0 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
100   Vũ Thị Thảo Nguyên 21/12/2001 10H 6,1 7,1 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
101   Cù Đông Anh 15/10/2001 10H 7,2 5,1 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
102   Hoàng Phương Nam 27/09/2001 10H 6,8 5,3 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
103   Nguyễn Thị Tuyết Ngân 21/12/2001 10I 7,5 6,3 8,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
104   Vũ Thị Thùy 04/03/2000 10I 7,5 7,2 8,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
105   Hà Hồng Thái 17/05/2001 10I 7,1 6,7 8,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
106   Lê Trung Anh 19/03/2001 10I 7,5 6,5 8,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
107   Nguyễn Thị Tuyết Giang 21/12/2001 10I 8,2 6,0 8,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
108   Vũ Thị Mỹ Hảo 02/01/2001 10I 7,6 6,8 8,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
109   Lương Anh Tuấn 21/09/2001 10I 8,0 6,0 8,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
110   Vũ Thành Lâm 27/01/2001 10I 6,8 6,3 8,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
111   Nguyễn Thị Thảo 01/01/2000 10I 7,0 7,2 8,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
112   Đỗ Thị Tuyết Anh 25/02/2001 10I 6,4 6,8 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
113   Nguyễn Văn Hiếu 03/04/2001 10I 6,7 6,7 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
114   Hoàng Thị Nhung 17/01/2001 10I 7,3 7,1 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
115   Trương Quốc Thắng 24/12/2001 10I 7,6 6,0 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
116   Lê Phương Ngân 27/02/2001 10I 6,5 7,0 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
117   Nguyễn Thị Kim Phương 29/06/2001 10I 6,6 6,6 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
118   Lê Minh Bình Phước 25/07/2001 10I 6,8 6,3 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
119   Nguyễn Thị Khánh Ly 10/09/2000 10I 5,9 7,7 7,8 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
120   Tôn Thất Đoàn Nhật Nguyên 18/05/2001 10I 7,5 6,8 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
121   Dương Minh Hoàng 28/02/2001 10I 7,0 5,5 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
122   Phạm Lê Hoài Ngọc 13/09/2001 10I 7,0 6,1 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
123   Lê Thành Đạt 25/11/2001 10I 6,7 5,8 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
124   Nguyễn Thị Thanh Trúc 13/01/1999 11A 6,0 6,5 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
125   Trần Thị Mỹ 12/12/2000 11A 6,7 6,0 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
126   Nguyễn Thị Cẩm 09/02/2000 11A 5,4 6,5 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
127   Phan Chí Công 02/03/2000 11A 5,9 6,5 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
128   Trần Minh Trọng 02/02/2000 11A 7,6 6,5 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
129   Phạm Văn Sơn 21/06/1999 11A 6,6 5,5 6,7 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
130   Nguyễn Đình Nhân 23/03/2000 11A 7,0 5,6 6,5 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
131   Nguyễn Tấn Tai 01/01/2000 11A 6,5 5,7 6,5 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
132   Nguyễn Thị Lan Anh 04/07/2000 11B 7,5 6,2 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
133   Dương Tú Ngọc 1/1/2000 11B 7,5 6,9 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
134   Trần Lê Tuấn Anh 16/09/2000 11B 8,0 6,1 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
135   Đỗ Thị Thanh Hằng 10/06/2000 11B 6,6 6,4 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
136   Lê Thị Phượng 24/12/2000 11B 5,7 6,6 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
137   Lê Thị Thanh Nga 21/11/2000 11B 5,5 6,8 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
138   Lê Thị Thanh 23/07/2000 11B 5,4 6,9 7,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
139   Võ Thị Thùy Linh 26/11/2000 11B 6,5 6,7 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
140   Nguyễn Quốc Lực 16/08/2000 11B 6,7 6,7 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
141   Trần Thị Lệ Thủy 07/04/2000 11B 6,3 6,5 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
142   Dương Ngọc Yến 30/11/2000 11B 6,6 6,4 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
143   Phan Diệu Linh 29/08/2000 11B 6,6 6,5 6,6 Khá Khá 3 HS Tiên tiến
144   Nguyễn Ngọc Tú Oanh 24/12/2000 11B 5,0 6,7 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
145   Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 05/03/2000 11C 7,0 7,1 7,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
146   Trương Hoài Giang 04/03/2000 11C 6,7 5,4 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
147   Trần Thị Phương Thy 07/10/2000 11C 7,4 5,8 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
148   Đỗ Đình Trung 31/05/2000 11C 7,2 5,8 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
149   Đỗ Thành Nhân 16/12/2000 11C 6,8 5,6 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
150   Bùi Thị Tiểu Vy 24/04/2000 11C 6,8 5,5 7,3 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
151   Nguyễn Thị Ngà 09/07/2000 11C 6,4 6,5 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
152   Lê Thị Tố Anh 12/10/2000 11C 7,4 5,7 7,0 Khá Tốt 5 HS Tiên tiến
153   La Huỳnh Anh Chúc 24/04/2000 11C 6,5 5,8 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
154   Vũ Hoàng Phi Long 18/10/2000 11C 6,8 5,0 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
155   Phạm Thị Minh Anh 05/05/2000 11C 5,5 6,5 6,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
156   Nguyễn Thị Thanh Phương 01/01/1999 11D 6,2 7,1 8,4 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
157   Lê Bảo An 28/01/2000 11D 7,5 6,0 8,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
158   Nguyễn Doãn Nam 23/08/2000 11D 5,8 7,2 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
159   Trần Thị Hải Yến 26/10/2000 11D 5,7 7,1 7,6 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
160   Đỗ Văn Phong 09/11/2000 11D 7,3 6,3 7,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
161   Nguyễn Ngọc Trúc 27/04/2000 11D 7,3 6,6 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
162   Lê Hồng Nhung 19/05/2000 11D 5,1 6,6 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
163   Lữ Hồng Nhung 21/06/2000 11D 5,9 6,5 7,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
164   Nguyễn Quang Huy 18/11/2000 11E 8,2 6,6 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
165   Trương Thị Cẩm Ly 10/07/2000 11E 6,0 7,0 7,3 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
166   Huỳnh Minh Nhật 17/12/2000 11E 6,5 5,7 7,3 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
167   Nguyễn Thị Thắm 16/06/2000 11E 5,5 6,5 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
168   Đỗ Đông Phong 05/01/2000 11E 6,5 6,5 6,9 Khá Khá 1 HS Tiên tiến
169   Lê Ngọc Thịện 23/08/2000 11E 5,8 6,5 6,8 Khá Tốt 5 HS Tiên tiến
170   Võ Lê Thanh Bình 20/08/2000 11F 7,5 5,5 7,6 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
171   Nguyễn Hà Thảo Ly 12/11/2000 11F 7,4 6,8 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
172   Trần Thị Thiên Hương 30/01/2000 11F 8,4 6,5 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
173   Nguyễn Tấn Phước 19/12/1999 11F 7,3 5,5 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
174   Nguyễn Tấn Lộc 21/12/2000 11F 7,3 5,1 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
175   Nguyễn Thị Kiều Anh 07/04/2000 11F 6,7 6,2 6,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
176   Hoàng Tấn Phát 28/02/2000 11G 7,8 6,2 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
177   Võ Thị Lệ Trinh 17/11/2000 11G 6,5 5,3 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
178   Nguyễn Thị Quỳnh Trang 26/06/2000 11G 6,2 6,5 7,2 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
179   Nguyễn Thùy Trang 31/12/1999 11G 7,6 5,8 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
180   Đỗ Đình Hiếu 31/05/2000 11G 6,5 5,4 6,9 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
181   Nguyễn Minh Hào 20/08/2000 11G 6,5 5,1 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
182   Trịnh Quốc Thành 02/04/1999 11G 7,0 5,3 6,7 Khá Tốt 6 HS Tiên tiến
183   Lê Văn Thụ 17/11/2000 11G 7,4 5,2 6,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
184   Vũ Thị Phương Thảo 26/03/2000 11H 7,8 6,9 8,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
185   Nguyễn Thị Ý Nhi 17/06/2000 11H 7,4 6,9 8,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
186   Nguyễn Đỗ Thanh Dung 30/04/2000 11H 7,6 6,9 8,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
187   Lê Thị Lan Nhi 23/03/2000 11H 7,0 7,2 8,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
188   Lê Ngọc Thảo 30/11/2000 11H 6,6 6,7 8,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
189   Nguyễn Trường Thoại 18/06/2000 11H 6,5 6,6 8,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
190   Phạm Thị Thủy Tiên 29/02/2000 11H 6,5 7,3 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
191   Trần Thị Thu Hiền 2/12/2000 11H 6,6 7,1 7,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
192   Nguyễn Trường Huy 23/11/2000 11H 7,0 6,4 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
193   Trần Nhật Minh 12/01/2000 11H 7,5 6,3 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
194   Lê Thị Thu Hằng 30/08/2000 11H 8,1 6,3 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
195   Cao Thanh Lương 31/12/2000 11H 7,2 7,2 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
196   Nguyễn Thị Kim Thu 23/03/2000 11H 7,2 6,7 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
197   Ngô Thị Đài Trang 01/01/2000 11H 6,5 6,4 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
198   Ma Thị Vấn 22/01/2000 11H 7,2 7,0 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
199   Trần Thị Mỹ Liên 26/09/2000 11H 7,9 5,2 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
200   Đào Trọng Hải 25/11/2000 11H 7,2 6,7 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
201   Nguyễn Giang San 12/04/2000 11H 6,8 7,2 7,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
202   Dương Thị Thanh Trúc 01/09/2000 11H 5,8 6,5 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
203   Nguyễn Xuân Bình 1/1/2000 11H 7,2 5,9 7,2 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
204   Nguyễn Thị Bình 16/12/1999 12A 7,3 6,6 7,5 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
205   Trịnh Văn Trung 25/04/1998 12A 7,7 5,8 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
206   Trần Bình Lượng 18/10/1999 12A 6,6 6,1 6,5 Khá Khá 0 HS Tiên tiến
207   Nguyễn Minh Tâm 22/05/1999 12A 6,1 6,5 6,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
208   Phạm Quốc Tân 02/10/1998 12A 6,8 5,6 6,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
209   Hồ Minh Trí 16/08/1999 12B 7,7 6,5 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
210   Đặng Thanh Bình 18/11/1999 12B 6,6 6,8 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
211   Nguyễn Thị Thanh Bình 24/12/1999 12B 7,0 6,7 7,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
212   Trần Văn Tài 11/06/1999 12B 7,5 6,0 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
213   Lường Văn Dũng 25/12/1999 12B 6,8 6,2 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
214   Phan Phúc Phi 1/1/1999 12B 8,0 5,7 7,4 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
215   Đỗ Quốc Cường 05/09/1999 12B 6,4 6,5 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
216   Hoàng Ngọc Thành Nam 22/10/1998 12B 7,8 6,2 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
217   Nguyễn Thị Yến Nhi 15/05/1999 12B 7,3 6,5 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
218   Lê Quang Đức 13/09/1998 12B 7,6 5,4 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
219   Lê Quốc Phương 01/08/1999 12B 7,4 6,6 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
220   Hoàng Minh Dương 14/11/1999 12B 7,1 5,0 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
221   Nguyễn Thùy Dương 28/11/1999 12B 6,8 5,7 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
222   Lê Nguyễn Nhật Linh 01/05/1999 12B 6,6 5,8 7,1 Khá Tốt 10 HS Tiên tiến
223   Nguyễn Anh Văn 21/07/1999 12B 6,9 5,0 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
224   Đặng Thị Kim Ánh 07/01/1999 12B 7,0 5,4 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
225   Trần Tuấn Ngọc 21/12/1999 12B 6,5 6,0 7,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
226   Nguyễn Yêm Quân 21/11/1999 12B 7,8 5,2 7,0 Khá Khá 3 HS Tiên tiến
227   Phạm Thị Thùy Trang 18/06/1999 12B 7,0 5,2 7,0 Khá Tốt 8 HS Tiên tiến
228   Phan Hùng Dũng 20/10/1999 12B 6,8 6,2 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
229   Trần Đình Thiên 21/09/1998 12B 7,1 6,2 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
230   Vũ Đức Hiếu 29/01/1999 12B 6,6 5,2 6,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
231   Vũ Thị Hoàng Lan 26/04/1999 12B 7,4 5,3 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
232   Đoàn Ngọc Tuấn 10/12/1998 12B 7,3 5,5 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
233   Dương Đức Tài 22/02/1999 12B 7,2 5,0 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
234   Lê Văn Tuấn 09/04/1999 12B 7,1 5,1 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
235   Lưu Khánh Hưng 29/11/1999 12B 6,9 5,7 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
236   Nguyễn Thị Ngọc Thu 06/04/1999 12C 7,6 7,3 8,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
237   Trần Ngọc Hoài Thương 30/11/1999 12C 6,8 7,0 7,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
238   Đỗ Thị Anh Đào 24/10/1999 12C 8,0 7,6 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
239   Nguyễn Phương Thanh 15/01/1998 12C 6,6 8,3 7,8 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
240   Huỳnh Thị Quế Anh 20/10/1999 12C 7,7 7,3 7,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
241   Lê Thị Mỹ Hạnh 31/07/1999 12C 7,9 6,7 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
242   Dương Thị Linh 16/10/1999 12C 7,8 6,5 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
243   Huỳnh Thị Mỹ Linh 01/04/1999 12C 8,2 7,6 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
244   Phan Thị Hồng Thi 05/07/1999 12C 7,6 6,5 7,5 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
245   Lâm Thị Thu Trang 15/07/1999 12C 6,9 6,0 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
246   Nguyễn Thị Giao Linh 13/09/1999 12C 7,1 7,5 7,3 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
247   Nguyễn Thị 19/10/1999 12C 6,8 6,7 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
248   Nguyễn Thanh Tuyền 24/04/1999 12C 6,6 6,5 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
249   Phạm Phúc Lợi 12/08/1999 12C 6,9 5,7 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
250   Nguyễn Sơn Thủy 21/01/1999 12C 6,8 6,2 7,2 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
251   Nguyễn Thụy Vy 19/03/1999 12C 6,9 7,0 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
252   Lê Thị Hồng Vân 15/03/1999 12C 6,7 5,5 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
253   Nguyễn Thành Tâm 24/10/1999 12C 7,1 5,6 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
254   Lưu Nguyễn Hoài Trúc 03/03/1999 12C 6,3 6,5 7,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
255   Chiêu Thị Phượng 12/02/1999 12C 6,5 5,9 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
256   Trần Thị Huyền Như 04/12/1998 12C 7,1 5,0 6,8 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
257   Lê Thị Thanh Bình 30/03/1999 12C 5,2 6,8 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
258   Nguyễn Thị Phương My My 23/09/1999 12C 6,9 6,0 6,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
259   Nguyễn Phùng Tuấn Anh 13/05/1999 12D 6,6 6,3 7,4 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
260   Bùi Văn Cường 09/07/1999 12D 8,2 5,5 7,4 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
261   Tăng Lai Phúc 10/03/1999 12D 6,3 6,5 7,3 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
262   Hồ Thị Hàn Ni 04/12/1998 12D 7,6 6,8 7,2 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
263   Nguyễn Viết Công 04/04/1999 12D 6,3 6,5 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
264   Trịnh Quốc Đạt 30/06/1996 12D 7,1 5,7 7,1 Khá Tốt 3 HS Tiên tiến
265   Châu Mỹ Nga 19/11/1999 12D 5,5 6,5 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
266   Nguyễn Thị Hồng Yến 14/12/1999 12D 6,6 6,1 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
267   Đỗ Thị Ngọc Trang 01/04/1999 12D 7,3 6,0 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
268   Nguyễn Thị Xuân Mai 19/06/1999 12D 5,6 6,5 6,5 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
269   Nguyễn Thị Thúy Lan 15/04/1999 12E 7,4 6,8 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
270   Đoàn Thị Mỹ Linh 21/10/1996 12E 7,7 6,9 7,6 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
271   Huỳnh Thị Trúc Liễu 17/10/1999 12E 7,1 7,2 7,5 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến
272   Nguyễn Ngọc Quý 14/6/1999 12E 8,0 6,7 7,5 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
273   Cao Thị Thùy Trang 29/12/1999 12E 7,3 7,2 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
274   Phạm Hoàng Phi Yến 09/05/1999 12E 7,5 6,7 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
275   Hồ Như Hảo 22/09/1999 12E 6,6 6,2 7,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
276   Nguyễn Thị Thanh Thủy 25/04/1999 12E 7,4 6,5 7,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
277   Bùi Thị Minh Thư 05/02/1999 12E 7,0 5,7 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
278   Lê Nguyễn Quốc 06/02/1999 12E 6,5 5,9 7,0 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
279   Đặng Tấn Lộc 01/02/1999 12E 6,4 6,6 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
280   Phạm Thị Phương Thảo 30/03/1999 12E 7,1 6,0 6,9 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
281   Hà Thị Thu Thùy 01/07/1999 12E 6,6 5,3 6,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
282   Nguyễn Thị Ngọc Hiền 06/10/1999 12E 6,6 6,5 6,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
283   Đoàn Thế Sang 07/05/1998 12E 7,1 5,3 6,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
284   Nguyễn Thanh Liêm 09/04/1998 12E 6,5 5,7 6,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
285   Nguyễn Thị Ngọc 22/02/1999 12F 8,1 6,1 8,1 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
286   Trương Thị Trinh 06/07/1999 12F 7,6 6,6 8,1 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
287   Hoàng Uyên Chi 29/05/1999 12F 7,6 6,3 7,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
288   Nguyễn Thị Thu Trang 08/07/1999 12F 6,9 6,0 7,9 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
289   Nguyễn Hoàng Quốc 15/03/1999 12F 7,7 5,7 7,8 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
290   Phạm Thị Thanh Thúy 06/08/1999 12F 7,4 6,2 7,8 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
291   Hàng Thị Thu Hương 14/04/1999 12F 6,5 5,8 7,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
292   Phạm Trần Thanh Thuận 30/07/1999 12F 7,5 5,4 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
293   Đào Bá Khánh Trình 06/02/1999 12F 8,5 5,1 7,7 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
294   Phan Thị Thanh 10/03/1999 12F 7,0 5,6 7,7 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
295   Nguyễn Trãi Thành Công 13/06/1999 12F 7,3 5,7 7,6 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
296   Vũ Thị Nhung 17/09/1999 12F 7,3 6,7 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
297   Đặng Thị Hà Trang 08/09/1999 12F 7,8 6,2 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
298   Nguyễn Thị Huyền Trang 11/01/1999 12F 6,5 6,2 7,6 Khá Tốt 1 HS Tiên tiến
299   Nguyễn Thị Ngọc Anh 11/03/1998 12F 6,8 6,2 7,4 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
300   Phạm Ngọc Khải 17/03/1999 12F 6,8 5,6 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
301   Trần Hoàng 29/01/1999 12F 7,6 5,8 7,4 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
302   Tô Tuấn Anh 18/11/1999 12F 7,4 5,1 7,3 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
303   Ngô Yến Nhi 26/12/1999 12F 7,3 6,7 7,3 Khá Tốt 4 HS Tiên tiến
304   Lê Thanh Tuấn 02/01/1999 12F 7,2 5,0 7,2 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
305   Trần Công Danh 19/01/1999 12F 6,8 5,1 7,0 Khá Tốt 0 HS Tiên tiến
306   Đặng Thế Hiển 02/04/1998 12F 7,3 5,1 7,0 Khá Tốt 2 HS Tiên tiến

Tác giả bài viết: PMC
Nguồn tin: BGH
Từ khóa:

học sinh

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Tồ chuyên môn

Hình ảnh Cán bộ-Viên chức nhà trường

Previous
Next
 • Hình ảnh Tổ chuyên môn-Săn hàng giá gốc, cực sốc từng giây

  Bạn không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm hàng khuyến mãi vì tất cả đều đã có tại Cungsale.vn.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để mua hàng khuyến mãi với giá tốt nhất...

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hãy nhanh tay đặt tiệc cưới với chúng tôi

  Chuyên nhận nấu ăn, tiệc cưới, hội nghị.

  Hãy đến với Hình ảnh Tổ chuyên môn.

 • Bạn muốn chụp ảnh cưới Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận chụp ảnh cưới, Sinh nhật, hội nghị, Dã ngoại.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

Cuộc thi "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai"

Phan Minh Chánh
0908742177

Thống kê

Danh ngôn

Trong tình yêu chúng ta khẳng định nhau chứ không phải thống trị nhau. Yêu đương không phải là thắng hay bại mà là nâng đỡ lẫn nhau.Tư tưởng phương Tây

          XẾP HẠNG THI ĐUA 
                   TUẦN: 03
          NĂM HỌC 2022-2023

        (Từ 19/9/2022 đến 24/9/2022
HẠNG LỚP
NHẤT 10A
NHÌ 10G
BA 10D

Hình ảnh các lớp năm học 2018-2019