Cam kết chất lượng năm học 2018-2019

Cam kết chất lượng năm học 2018-2019
Thông báo cam kết chất lượng Giáo dục nhà trường theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

                                                                    THÔNG BÁO
                                   Cam kết chất lượng giáo dục của trường THPT Chu Văn An   
                                                                 Năm học 2018-2019                      
STT Nội dung Chia theo khối lớp
Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
I Điều kiện tuyển sinh Thi tuyển theo quy chế ban hành theo thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28/02/2018 Theo QĐ 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 v/v qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT.
II Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện         Chương trình GDPT cấp THPT ( Ban hành kèm theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT và CV 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT )
        Chương trình GD kỷ năng sống, GD giới tính, pháp luật, phòng chống các tệ nạn XH... được tích hợp với các chương trình GD chính khóa với các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
III Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh 1. Họp CMHS mỗi năm ít nhất là 3 lần, thông tin chuyên cần và kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trên website của trường.
2. Nghiêm túc, tích cực, tự giác, thân thiện. Giáo dục học sinh có thái độ học tập tốt đạt 95%
3. Thường xuyên liên lạc với PHHS thông qua ban tư vấn HS
IV Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục      Hoạt động Đoàn, Hội.
     Hoạt động các CLB môn chuyên được tích hợp với hoạt động hướng nghiệp, GD ngoài giờ lên lớp.
     Hoạt động của quỹ khuyến học - khuyến tài, quỹ học bổng giúp HS nghèo vượt khó học giỏi
V Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được từ 95% trở lên đạt TB học lực
98% HS xếp loại hạnh kiểm khá tốt
từ 97% trở lên đạt TB học lực
98% HS xếp loại hạnh kiểm khá tốt
100% đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp THPT
VI Khả năng học tập tiếp tục của học sinh 95% HS có thể lên lớp 11 97% HS có thể lên lớp 12 TN THPT: 100%
-ĐH,CĐ : từ 75%
trở lên


                                                              Chơn Thành, ngày  31  tháng 8 năm 2018
                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH