Chi bộ nhà trường

Chi bộ nhà trường


 DANH SÁCH CHI BỘ NHÀ TRƯỜNG
Năm học 2018-2019
 

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Phan Minh Chánh Bí thư chi bộ  
2 Nguyễn Thị Hoài Anh Phó bí thư chi bộ  
3 Nguyễn Văn Quang Chi ủy viên  
4 Lương Thị Kim Thoa Chi ủy viên  
5 Trần Quang Tuyến Chi ủy viên  
6 Nguyễn Văn Diễn Đảng viên  
7 Phạm Xuân Dũng Đảng viên  
8 Đinh Như Mạnh Hùng Đảng viên  
9 Nguyễn Trọng Hùng Đảng viên  
10 Lê Thị Ngọc Hương Đảng viên  
11 Nguyễn Thị Vân Đảng viên  
12 Tô Hiếu Đảng viên  
13 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Đảng viên  
14 Chu Duy Hồng Đảng viên  
15 Trịnh Văn Thế Đảng viên  
16 Hồ Đắc Thao Đảng viên  
17 Nguyễn Thị Khoa Đảng viên  
18 Nguyễn Thị Hoài Thu Đảng viên  
19 Hồ Sỹ Thọ Đảng viên  
20 Đặng Thị Anh Đảng viên  
21 Trương Thị Kim Oanh Đảng viên  
22 Lê Chánh Tân Đảng viên  
23 Phan Đức Tiến Đảng viên  
24 Trịnh Văn Xuân Đảng viên  
25 Chu Thị Tiềm Đảng viên  
26 Trần Thị Thu Hương Đảng viên  
27 Trần Văn Trình Đảng viên Dự bị
28 Ngô Văn Thăng Đảng viên Dự bị
  Cộng:     26 ĐV chính thức                     02 ĐV dự bị    

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: Chi bộ