Công khai thông tin đội ngũ của trường THPT Chu Văn An năm học 2018-2019

Công khai thông tin đội ngũ của trường THPT Chu Văn An năm học 2018-2019
Công khai thông tin đội ngũ của trường THPT Chu Văn An năm học 2018-2019
SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
                                                                         THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường THPT Chu Văn An 
                                                      Năm học 2018-2019     

STT Nội dung Tổng số Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp Chuẩn nghề nghiệp
TS ThS ĐH TC Dưới TC Hạng III Hạng II Hạng I Xuất sắc Khá Trung bình Kém
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên 71   4 62 0 2 3 64 0 0 24 47 0  
I Giáo viên 58             58     23 35 1 0
Trong đó số giáo viên dạy môn:
1 Toán 9   1 8       9     6 3    
2 8     8       8       1    
3 Hóa 7   1 6       7     2 5    
4 Sinh 2   1 1       2     1 1    
5 Văn 10   1 5       10     4 6    
6 Sử 4     9       4     2 2    
7 Địa 4     4       4     1 3    
8 Tiếng anh 4     4       4     1 3    
9 GDCD 3     3       3     2 1    
10 Công nghệ 1     1       1       1 1  
11 Thể dục 3     3       3       3    
12 Tin học 1     1       1       1    
13 QP 2     2       2     2      
II Cán bộ quản lý 3     3               3    
1 Hiệu trưởng 1     1               1    
2 Phó hiệu trưởng 2     2               2    
III Nhân viên 10     4   2         1 9    
1 Nhân viên văn thư 1     1               1    
2 Nhân viên kế toán 1     1               1    
3 Chuyên trách phổ cập GD 1         1         1      
4 Nhân viên y tế 1         1           1    
5 Nhân viên thư viện 1     1               1    
6 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm 1     1               1    
7 Nhân viên điện-nước 1                     1    
8 Nhân viên bảo vệ 3                     3    

                                                                                            Chơn Thành, ngày 31 tháng 8 năm 2018
                                                                                                              HIỆU TRƯỞNG


                                                                                                            Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH