Kế hoạch Tổ Địa lý-Tháng 11/2016

Kế hoạch Tổ Địa lý-Tháng 11/2016
Kế hoạch tổ Địa lý tháng 11-2016
SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An   
Tổ: Địa lí
 
       --------------                                             KẾ HOẠCH
                                                                Tháng 11/2016
                                                               ----------  &  ----------
 

TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH Điều chỉnh
 
 
I
 
 
 
 
30/10→5/11
- Sinh hoạt dưới cờ để nghe kế hoạch tuần
-Thực hiện thời khóa biểu mới
- Họp hội đồng sư phạm nhà trường
-Tổ trưởng báo cáo xếp loại thi đua tháng 10 về trường
- Giáo viên giỏi đăng kí bài thi tự chọn
- Kí giáo án tuần 11
 
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
TTCM
C.Tiềm, C.Châu
TTCM
 
 
 
II
 
 
 
 
7/11→12/11
- Sinh hoạt dưới cờ để nghe kế hoạch tuần
-Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT
-Sinh hoạt Tổ CM,
-Tổ Văn tổ chức hội thảo phương pháp học tốt môn KHXH và ra mắt CLB Văn học        
- Giáo viên chuẩn bị giáo án thi GVG
- Kí giáo án tuần 12
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
C.Tiềm, C.Châu
TTCM
 
 
 
III
 
 
14 →19/11
- Sinh hoạt dưới cờ để nghe kế hoạch tuần
- Dự giờ GVG
-Họp Hội đồng, Họp chủ nhiệm, họp chi bộ
 -Họp mặt kỷ niệm 34 năm ngày NGVN (UBND Huyện)
- Kí giáo án tuần 13
Cả tổ
GV được phân
Cả tổ
Cả tổ
 
TTCM
 
 
 
IV
21/11-26/11
 
 
- Sinh hoạt dưới cờ để nghe kế hoạch tuần
-Dự giờ GVG
-Thực hiện chương trình tuần 14
- Kí giáo án tuần 14
 
Cả tổ
GVBM
Cả tổ
TTCM
 
V
28/11-03/12
 
 
     30/11
- Sinh hoạt dưới cờ để nghe kế hoạch tuần
-Thực hiện chương trình tuần 15
-Lập kế hoạch kiểm tra HKI
-Họp hội đồng
GVBM
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
 
                                                                                   
 
                                                                             Chơn Thành, ngày 02 tháng 11 năm 2016
                                                                                                            TTCM
 
                                                                                                      Chu Thị Tiềm
 
 

Tác giả bài viết: Chu Thị Tiềm

Nguồn tin: Tổ Địa lý