Kế hoạch tổ Địa lý tháng 03-2017

Kế hoạch tổ Địa lý tháng 03-2017
Kế hoạch tổ Địa lý tháng 03-2017
Trường THPT Chu Văn An   
            --------------                                             KẾ HOẠCH TỔ ĐỊA
                                                                           Tháng 03/ 2017
                                                                           ----------  &  ----------

 
TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH
 
I
 
 
 
 
 
 
    
 
1/3- 4/3
- HS khối 12 tham quan hướng nghiệp tại trường ĐH KT-KT Bình Dương (1 ngày)
- Chuẩn bị cho thi thử tốt nghiệp
- Thực hiện chương trình tuần 26
- Dự giờ GVG đợt 2 (các môn KHXH)
- Ôn thi học sinh giỏi
- Nộp báo cáo tuần
GVCN K12
 
GV K12
Cả tổ
Cô Tiềm, cô Châu
Cô Tiềm, cô Châu
GVCN
 
II
 
 
 
06/3-11/3
 
 
 
- HS khối 12 thi thử tốt nghiệp 
- Tọa đàm Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ
- Ôn thi học sinh giỏi
- Ký giáo án tuần mới
- Nộp báo cáo tuần
GV K12
Cả tổ
Cô Tiềm, cô Châu
TTCM
GVCN
 
III
 
13/3-18/3
- Thực hiện chương trình tuần 28
- Giáo viên xem kế hoạch kiểm tra nội bộ của trường
- Nộp báo cáo tuần
- Ôn thi học sinh giỏi
- Ký giáo án
Cả tổ
Tổ viên
 
GVCN
Cô Tiềm, cô Châu
TTCM
 
IV
 
20/3-25/3
- Thực hiện chương trình tuần 30
- Ký duyệt giáo án
- Họp tổ chuyên môn
- Ôn thi học sinh giỏi
- Nộp báo cáo tuần
 
Cả tổ
TTCM
Cả tổ
Cô Tiềm, cô Châu
GVCN
27/3-01/4
27/3-31/3
- Thực hiện chương trình tuần 31
- Ký duyệt giáo án
- Nộp báo cáo tháng
-Phổ biến thi tốt nghiệp, tư vấn tuyển sinh năm 2017 cho HS 12 và PHHS tại UBND huyện
Cả tổ
TTCM
GVCN
GVCN K12
                                                                                   
                                                                               Chơn Thành, ngày 2 tháng 3 năm 2017
                                                                                                            TTCM
 
 
 
                                                                                                        Chu Thị Tiềm
 

Tác giả bài viết: Chu Thị Tiềm

Nguồn tin: Tổ Địa lý