Đôi nét về lịch sử Tổ Thể dục - Giáo dục quốc phòng

Đôi nét về lịch sử Tổ Thể dục - Giáo dục quốc phòng
Tổ Thể dục – Giáo dục quốc phòng trước kia thuộc biên chế tổ Hóa _ Sinh do thầy Nguyễn Văn Quang nay là Phó hiệu trưởng nhà trường làm Tổ trưởng. dến năm 2006 tổ được tách ra và hoạt động độc lập.
Trường THPT Chu Văn An được đổi tên từ trường THPT Bán công Chơn Thành vào năm 2005 theo quy định của Bộ giáo dục về xóa hệ bán công. Tuy được chuyển thành trường công lập nhung bấy giờ trường gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, dụng cụ, sân bãi trong giảng dạy cũn như trong tập luyện đội tuyển cho học sinh thi đấu thể dục thể thao. Gặp nhiều khó khăn ở buổi đầu nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhiệt tình với học sinh. Các thành viên trong tổ đã phấn đấu trong công tác giảng dạy và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giảng dạy cũng như trong thi đấu Hội khỏe phù đổng và Hhội thao giáo dục quốc phòng- an ninh.
Cụ thể từ một trường non trẻ, chưa có thành tích cao đã trở thành một trường có bề dầy thành tích trong tỉnh, nhiều năm liền đạt thành tích trong 5 hạng đầu trong các kỳ thi Hội khỏe phù đổng, Đại hội TDTT và Hội thao giáo dục quốc phòng – an ninh của tỉnh Bình Phước. Năm học 2010 – 2011 xếp hạng III toàn đoàn Hội thao giáo dục quốc phòng – an ninh do sở tổ chức. Năm học 2011 – 2012 xếp hạng II toàn đoàn Hội khỏe phù đổng tỉnh Bình Phước.
            Cho đến nay cùng với sự phát triển của nhà trường. Tổ Thể dục , GDQP AN từng bước phát triển về công tác chuyên môn cũng như thành tích thi đấu của học sinh.
Nam học 2015 – 2016: Biên chế của tổ gồm 5 giáo viên Thầy Trần Quang Tuyến làm tổ trưởng.
 Tổ gồm 2 bộ môn:
            Môn Thể dục gồm: Thầy: Trần Thanh Tân, thầy Hoàng Công Cương, thầy Nguyễn Lê Nam
            Môn GDQP do thầy Trần Quang Tuyến và thầy Lê Chánh Tân đảm nhiệm
Thành tích của tổ năm học 2014- 2015
-         Tổ lao động tiên tiến sở tặng giấy khen
-         Sở GD tăng giấy khen: Thầy Trần Quang Tuyên, Trần Thanh Tân, Lê Chánh Tân, Hoàng Công Cương.
-         Công Đoàn cơ sở tặng giấy khen: Trần Thanh Tân


Tập thể GV tổ TD-GDQP năm học 2015-2016

Tác giả bài viết: Lê Chánh Tân

Nguồn tin: Tổ TD-GDQP