Giới thiệu Công đoàn nhà trường

Giới thiệu Công đoàn nhà trường
Trường THPT Chu Văn An tiền thân là trường THPT Bán Công Chơn Thành được thành lập tháng 10 năm 1996. Cùng với sự ra đời của nhà trường thì các tổ chức đoàn thể như Chi Bộ, Đoàn thanh niên, Hội phụ huynh học sinh... cũng ra đời trong đó có tổ chức Công Đoàn.
Ban chấp hành Công đoàn đầu tiên được thành lập do ông Nguyễn Xuân Hòa làm Chủ tịch, tiếp đến là bà Tăng Thị Phước Lộc, ông Trần Quang Tuyến, ông Phan Văn Kế. Đến nay Công đoàn trường Chu Văn An đã có gần hai 20 năm hình thành và phát triển gắn liền với quá trình phát triển chung của nhà trường.
Năm 2013, Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kì 2013- 2018 được thành với 5 thành viên:
1.      Bà Phạm Thị Thạch- Giáo viên Văn- Chủ tịch công đoàn
2.      Bà Phạm Thị Thúy Hằng- Giáo viên Hóa- Phó chủ tịch công đoàn
3.      Ông Trần Quang Tuyến- Giáo viên Thể dục-GDQP - Uỷ viên
4.      Ông Đinh Như Mạnh Hùng- Giáo viên Toán- Uỷ viên
5.      Bà Nguyễn Thị Vân- Giáo viên Vật Lý- Uỷ viên
Dù chưa được đào tạo chuyên sâu về công tác Công đoàn, lại là công tác kiêm nhiệm nhưng Ban chấp hành Công đoàn trường THPT Chu Văn An vẫn cố gắng cùng với các tổ chức đoàn thể khác phối hợp với chính quyền nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục được giao.
Với phương châm hoạt động: “Cùng nhau học hỏi để hiểu biết, cùng nhau làm việc và cùng nhau chia sẻ trách nhiệm” 

                          Ban chấp hành Công đoàn nhà trường nhiệm ký 2013-2018

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thạch

Nguồn tin: Công Đoàn trường