Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 02-2018

Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 02-2018
Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 02-2018
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC             
Trường THPT Chu Văn An                       
          --------------                                        
                                                  KẾ HOẠCH TỔ HÓA- SINH
                                                            Tháng 2/ 2018

Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện Điều chỉnh
1
 
29/1 – 3/2
- Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 24 theo kế hoạch nhà trường.
- Ôn thi olympic
 
- Xếp loại thi đua tháng 1
 
Cả tổ
 
-Hằng, Khoa, Trình, Thu
TTCM
 
 
2 5/2 – 10/2 - Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 25 theo kế hoạch nhà trường.
- Ôn thi olympic
- Nộp đơn công nhận SK về trường (10/2)
- Hội diễn văn nghệ Mừng Xuân 2018
Cả tổ
 
Theo phân công
Theo đăng ký
GV trong tổ
 
3-4 12/2 – 24/2 -Nghỉ tết Mậu Tuất 2018
- Trực trường theo lịch
-23/2 Tập trung học sau tết
- Họp HĐ
- Ngày hội đọc sách, sáng tạo KHKT
 Cả tổ
Theo phân công
Cả tổ
Cả tổ
Theo phân công
 
 
   5 26/2- 3/3 -Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 26 theo kế hoạch nhà trường.
- Ôn thi olympic
- Họp hội đồng SK
- Kiểm tra HSSS Khoa, Linh
Cả tổ
 
Theo phân công
TTCM
TTCM,  Khoa, Linh
 
 
                                                                                                                                  Chơn Thành, ngày 1 tháng 2  năm 2018
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
                                                                                   Phạm Thị Thúy Hằng

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh-KTNN