Kế hoạch Tổ Hóa_Sinh tháng 10-2017

Kế hoạch Tổ Hóa_Sinh tháng 10-2017
Kế hoạch Tổ Hóa_Sinh tháng 10-2017
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC               
Trường THPT Chu Văn An                          
          --------------                                        
                                                       KẾ HOẠCH TỔ HÓA- SINH
                                                                 Tháng 10/ 2017

Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện Điều chỉnh
1
 
2/10 – 7/10
 
 
 
 
- Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 07
- Thực hiện kế hoạch thao giảng, dự giờ theo quy định
-Tập huấn chuyên môn (5-7/10)
 
- Ôn thi  Casio, olympic
 
-HN CNVC (13h30, 7/10)
Cả tổ
 
C.Hằng, T.Trình, Lam, Thu.  GV xem Lịch dạy thay
Hằng, Khoa, Trình, Thúy, Lam, Thu
Cả tổ
 
2 9/10 – 14/10 - Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 08
- Hoàn thành các loại HSSS
- Ôn thi Casio, olympic
-  Tập huấn chuyên môn (9-11/10)
 
 
-Họp tổ: SHCĐ
Cả tổ
Cả tổ
Theo phân công
C.Khoa, C.Thúy,  Lam, Thu.  GV xem Lịch dạy thay
C.Khoa, cả tổ
 
3 16/10 – 21/10 -Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 09 theo kế hoạch nhà trường.
- Kỷ niệm ngày 20/10
-Thi GVG trường
- Ôn thi  Casio, olympic
 Cả tổ
 
Cả tổ
Theo kế hoạch
Theo phân công
 
   4 23/10- 28/10 -Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 10
-  Thi GVG trường
- Họp tổ CM
- Kiểm tra HSSS cô Vân, cô Linh
- Ôn thi  Casio, olympic
Cả tổ
Theo kế hoạch
-Cả tổ
-TT, Vân, Linh
-Theo phân công
 
                                                                                                                                 Chơn Thành, ngày 02 tháng 10 năm 2017
                                                                                          Tổ trưởng
 
                                                                                  Phạm Thị Thúy Hằng

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh-KTNN