Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 11-2018

Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 11-2018
Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 11-2018
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An    
         --------------                                             KẾ HOẠCH TỔ HÓA-SINH
                                                                                  Tháng11 /2018
                                                                                 ----------  &  ----------

 
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(05-10/11)
5-10/11 Thực hiện chuyên môn tuần 12 Cả tổ
5/11 - Hoàn thành cập nhật điểm danh, điểm số tháng 10 vào phần mềm VnEdu GVBM, GVCN
5-7/11 Tập huấn tổ trưởng, Phân công dạy thay C.Hằng, C. Lam, theo phân công
5-10/11 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Hằng, Trình, Thu, Lam, Khoa
5-10/11 Thi GVG, chấm GVG trường Theo QĐ
10/11 Báo cáo thi đua tháng 10 C.Hằng
  5-10/11 Thao giảng, dự giờ theo kế hoạch Cả tổ
II
(12-17/11)
12-17/11 Thực hiện chuyên môn tuần 13 Cả tổ
12-14/11 Tập huấn GV cốt cán, Phân công dạy thay C.Hằng, C.Thu
Theo phân công
14/11 Họp tổ CM (14h00) Cả tổ
12-17/11 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
 
III
(19-24/11)
 
19-24/10 Thực hiện chuyên môn tuần 14 Cả tổ
20/11 Kỷ niệm ngày 20/11 Cả tổ
19-24/11 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
IV
 26/11-1/12  
26-1/12 Thực hiện chuyên môn tuần 15 Cả tổ
28/11 Họp tổ CM, thống nhất ma trận HK1
Kiểm tra HSSS cô Lam , cô Thảo
Cả tổ
TTCM, Lam, Thảo
26-1/12 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
                                             
                                                                        Chơn Thành, ngày 1 tháng 11 năm 2018
                                                                                              TTCM
   

                                                                                  PHẠM THỊ THÚY HẰNG
Tác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh-KTNN