Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 12-2017

Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 12-2017
Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 12-2017
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC             
Trường THPT Chu Văn An                       
          --------------                                        
                                                           KẾ HOẠCH TỔ HÓA- SINH
                                                                    Tháng 12/ 2017

Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện Điều chỉnh
1
 
4/12 – 9/12
- Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 16 theo kế hoạch nhà trường.
- Ôn thi olympic, casio
 
- Xếp loại thi đua tháng
-Sinh hoạt tổ CM
-Nộp ma trận , đề, đáp án KTHK I (7/12)
-Nộp kê khai thu nhập cá nhân
Cả tổ
 
Hằng,Khoa,Trình, lam, Thu
TTCM
Cả tổ
-Theo phân công
-C. Hằng
 
2 11/12 – 16/12 - Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 17 theo kế hoạch nhà trường.
- Ôn thi olympic, Casio
- Sinh hoạt tổ CM: chuyên đề tháng 12
 
- Ôn tập kiểm tra HK1
Cả tổ
 
Theo phân công
TTCM, GV thực hiện
 
Cả tổ
 
   3 18/12- 23/12 -Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 18 theo kế hoạch nhà trường.
- Kiểm tra học kì I
Cả tổ
 
Cả tổ
 
4
25/12- 30/12
-Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 19 theo kế hoạch nhà trường.
- Ôn thi Olympic
- Hoàn tất các cột điểm theo yêu cầu
- Xếp loại 2 mặt, sơ kết HKI,
- Họp PHHS Lần 2
- Kiểm tra việc thực hiện hồ sơ sổ sách giáo viên.(C. Lam, C. Thúy)
Cả tổ
 
Theo phân công
Cả tổ
GVCN, cả tổ
 GVCN
TTCM, Lam, Thúy
 
 
                                                                                                                              Chơn Thành, ngày 01 tháng 12 năm 2017
                                                                                      Tổ trưởng
 
                                                                         Phạm Thị Thúy Hằng

Tác giả bài viết: Pham. Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh-KTNN