Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 3-2021

Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 3-2021
Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 3-2021
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An      
              --------------           
                                           KẾ HOẠCH TỔ HÓA-SINH
                                                      Tháng 3 /2021
                                                      ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01-06/3)
01/3-06/3 Thực hiện chuyên môn tuần 24 Cả tổ
01/3-06/3 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Hằng, Trình, Thu, lam, Khoa
03/3 Họp chuyên môn toàn trường (14h00), Sinh hoạt tổ chuyên môn-(15h30) Cả tổ
06/3 Sinh hoạt kỷ niệm 110 năm Quốc tế phụ nữ 8.3- 14h00 Cả tổ
II
(09-13/3)
08/3-13/3 Thực hiện chuyên môn tuần 25 Cả tổ
08/3-13/3 Thao giảng theo kế hoạch GV đăng ký
09-13/3 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
III
( 15 -20/3)  
15-20/3 Thực hiện chuyên môn tuần 26 Cả tổ
15-20/3 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
15-20/3 Thực hiện thao giảng, dự giờ GV đăng ký
IV
(22/3-31/3)
22/3-31/3 Thực hiện chuyên môn tuần 27 Cả tổ
22/3-31/3 Thực hiện thao giảng, dự giờ GV đăng ký
22/3-31/3 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
  22/3-31/3 Thi GV giỏi Cấp trường (Thuyết trình giải pháp), Chấm GVG Khoa, Trình
Hằng, Thu
  31/3 Kiểm tra HSSS C.Hằng; T. Trình C.Hằng, T.Trình, CThu
                                                           Chơn Thành, ngày 01 tháng 3 năm 2021
                                                                                      TTCM
                                                                       PHẠM THỊ THÚY HẰNG

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh