Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 4-2021

Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 4-2021
Kê hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 4-2021
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An      
          --------------          
                                                              KẾ HOẠCH TỔ HÓA-SINH
                                                                          Tháng 4 /2021
                                                                        ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/4-10/4)
05/4-10/4 Thực hiện chuyên môn tuần 29 Cả tổ
01/4-10/4 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Hằng, Trình, Thu, lam, Khoa, Thúy
01/4-10/4 Thực hiện thao giảng, dự giờ GV đăng ký
II
(12-17/4)
12/4-17/4 Thực hiện chuyên môn tuần 30 Cả tổ
14/4 Sinh hoạt tổ chuyên môn (14h00), SHCĐ Cả tổ
12-17/4 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
III
( 19 -24/4)  
19-24/4 Thực hiện chuyên môn tuần 31 Cả tổ
19-24/4 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
19-24/4 Thực hiện thao giảng, dự giờ GV đăng ký
IV
(26/4-01/5)
26/4-29/4 Thực hiện chuyên môn tuần 32 Cả tổ
26/4-29/4 Thực hiện thao giảng, dự giờ GV đăng ký
26/4-29/4 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
  26/4 GV nộp đề KTHK2 về tổ Theo phân công
  28/4 GV nộp đề KTHK2 về trường TTCM, TPCM
  26/4-29/4 Gác thi HK2- khối 12 Theo phân công
  29/4 Kiểm tra HSSS C.Khoa; C. Loan, C.Lam TTCM, TPCM
                                                                                   Chơn Thành, ngày 31 tháng 3 năm 2021
                                                                                                            TTCM
 
                                                                                               PHẠM THỊ THÚY HẰNGTác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh