Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 5-2020

Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 5-2020
Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 5-2020
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An      
           --------------          
                                                       KẾ HOẠCH TỔ HÓA-SINH
                                                                Tháng 5 /2020
                                                                ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(04-09/5)
04/5-09/5 Thực hiện chuyên môn tuần 26 Cả tổ
04/5-09/5 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Hằng, Trình, Thu, lam
07/5 Họp HĐ-(14h00) Cả tổ
II
(11-16/5)
11/5-16/5 Thực hiện chuyên môn tuần 27 Cả tổ
13/5 Sinh hoạt tổ chuyên môn (14h00) Cả tổ
11-16/5 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
III
( 18 -23/5)  
18-23/5 Thực hiện chuyên môn tuần 28 Cả tổ
18-23/5 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
18-23/5 Thực hiện thao giảng, dự giờ GV đăng ký
18/5-23/5 Thi GV giỏi Cấp trường, Chấm GVG Khoa, Thúy, Thu, Vân, Hằng
IV
(25/5-30/5)
25/5-30/5 Thực hiện chuyên môn tuần 29 Cả tổ
25/5-30/5 Thực hiện thao giảng, dự giờ GV đăng ký
25/5-30/5 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
  30/5 Kiểm tra HSSS C.Thúy; C.Linh  TPCM; C.Thúy; C.Linh
                                                                       Chơn Thành, ngày 4 tháng 5 năm 2020
                                                                                                 TTCM
 
                                                                                  PHẠM THỊ THÚY HẰNG

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh-KTNN