Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 5-2021

Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 5-2021
Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 5-2021
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An    
             --------------           
                                             KẾ HOẠCH TỔ HÓA-SINH
                                                       Tháng 5 /2021
                                                     ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01-08/5)
01/5-03/5 Nghỉ lễ Cả tổ
04/5-08/5 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Hằng, Trình, Thu, lam
05/5 Thực hiện CM tuần 33-  Họp HĐ-(14h00) Cả tổ
II
(10-15/5)
11/5-13/5 Kiểm tra cuối kì 2 khối 10, 11 GV được phân công
14-15/5 Ôn thi olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
III
( 17-22/5)  
19/5 HS thi olympic 19.5 GV được phân công
21/5 Tổng kết năm học Cả tổ
22/5 Họp PHHS lần 3 (8h00)
Họp tổ CM (14h00)- Đánh giá xếp loại thi đua
GVCN
Cả tổ
IV
(24/5-29/5)
27/5 Họp hội đồng thi đua (14h00) TTCM, TPCM
                                                              Chơn Thành, ngày 4 tháng 5 năm 2021
                                                                                       TTCM
 
                                                                        PHẠM THỊ THÚY HẰNGTác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh