Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 9-2019

Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 9-2019
Kế hoạch Tổ Hóa-Sinh tháng 9-2019
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC               
Trường THPT Chu Văn An                          
          --------------                                        
                                     KẾ HOẠCH TỔ HÓA- SINH
                                                   Tháng 9/ 2019
Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện Điều chỉnh
1 01/9 – 7/9 - Nghỉ lễ 2/9
7h30- 5/9 Khai giảng năm học 2019 – 2020.
- Thực hiện chuyên môn tuần 03
- 6/9 nộp NH đề HSG
-Họp tổ CM triển khai các kế hoạch chuyên môn của tổ, thống nhất nộp PPCT, KHGD
- Họp PHHS(8h00, 8/9)
- Lên kế hoạch và phân công ôn thi HSG.
- Cả tổ
 
 
- TTCM
-GV trong tổ, TT
 
-GVCN
-Hằng, Trình, Khoa, Lam, Thu
 
2 9/9 – 14/9 - Thực hiện chuyên môn tuần 04
- Hoàn thành Đại hội chi đoàn lớp, báo cáo Đoàn trường, Báo cáo đầu năm CTCN
- Đại hội Chi đoàn giáo viên
- Ôn thi HSG, thi HSG vòng trường
-Cả tổ
GVCN
- Đv trong tổ
- GV được phân công
 
3 16/9 – 21/9 - Thực hiện chuyên môn tuần 05.
- Ôn thi HSG.
- Hoàn thành các loại HSSS
- Dự giờ, Thao giảng
- Hội nghị CB-CC năm học 2019-2020
-Hoàn tất hồ sơ thi đua tổ
 Cả tổ
- GV được phân công
Cả tổ
Cả tổ
TTCM
 
   4 23/9 – 28/9 - Thực hiện chuyên môn tuần 06.
- Ôn thi HSG (28/9 thi HSG)
- Thống nhất ma trận đề bài viết số 1
-Họp tổ CM (14h00- 28/9)
- Kiểm tra HSSS cô Khoa, Cô Vân
- Cả tổ
- Theo kế hoạch
-Cả tổ
-Cả tổ
-TT, Khoa, Vân
 
                                                                                           Chơn Thành, ngày 1 tháng 9 năm 2019
                                                                                                    Tổ trưởng
 
                                                                                         Phạm Thị Thúy Hằng
                                                           

Tác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng