Kế hoạch tổ Hóa-Sinh tháng 10-2021

Kế hoạch tổ Hóa-Sinh tháng 10-2021
Kế hoạch tổ Hóa-Sinh tháng 10-2021
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An     
--------------                                                KẾ HOẠCH TỔ HÓA-SINH
                                                                         Tháng10 /2020
                                                                          ----------  &  ----------
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(04-09/10)
4-09/10 Thực hiện chuyên môn tuần 03 Cả tổ
6/10  Nộp chuyên đề sinh hoạt của tổ GVBM, TTCM
8/10 Hội nghị CB-CC-VC năm học 2020-2022 (14h) (thành phần theo lịch công tác tuần) Cả tổ
9/10  -Hoàn tất phần sơ yếu lý lịch HS trên VnEdu GVCN trong tổ
4-9/10 Ôn thi HSG Hằng, Khoa, Trình, Thu
II
(11-16/10)
11-16/10 Thực hiện chuyên môn tuần 04 Cả tổ
11-16/10 Hoàn thành LBG, sổ ĐB tới tuần 04 GVBM, GVCN
13/10 Sinh hoạt tổ chuyên môn (14h) Cả tổ
11-16/10 Ôn thi HSG Theo phân công
15/10 Hoàn tất sổ chủ nhiệm điện tử những mục theo yêu cầu. GVCN trong tổ
III
(18-23/10)
18-23/10 Thực hiện chuyên môn tuần 05 Cả tổ
18-21/10 Lập danh đội tuyển và kế hoạch olympic Hóa, Sinh K10,11 Hằng, Trình, Khoa, Thúy, Thu, Lam
20/10 Tham gia dự lễ kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam (nếu có) Cả tổ
22/10 14h00- Sinh hoạt tổ chuyên môn Cả tổ
18-23/10 Ôn thi HSG, olympic Theo phân công
IV
( 25-30/10   )
25-30/10 Thực hiện chuyên môn tuần 06 Cả tổ
26-31/10 Ôn thi HSG, olympic Hóa, sinh K10,11 Theo phân công
26/10 Họp hội đồng-14h; Họp chi bộ (15h45) theo kế hoạch nhà trường. Cả tổ- Đ/c ĐV
30/10 Kiểm tra HSSS cô Vân, cô Khoa TTCM, Vân, Khoa
                                                                         Chơn Thành, ngày 1 tháng 10 năm 2021
                                                                                              TTCM
                                                                                 
 
                                                                                    PHẠM THỊ THÚY HẰNGTác giả bài viết: Phạm Thị Thúy Hằng

Nguồn tin: Tổ Hóa-Sinh