Đại hội Đoàn trường THPT Chu Văn An nhiệm ký 2020-2021

Đại hội Đoàn trường THPT Chu Văn An nhiệm ký 2020-2021
Thực hiện chương trình công tác đoàn của huyện đoàn Chơn Thành về việc tổ chức đại năm 2020. Ngày 17/10/2020, đoàn trường THPT Chu Văn An đã tổ chức đại hội đoàn trường nhiệm kỳ 2020 – 2021.
. Đại hội vinh dự được đón tiếp thầy Phan Minh Chánh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng về dự và chỉ đạo Đại hội, đặc biệt tham dự đại hội có dự hiện diện của 75 đoàn viên đến từ các chi đoàn khối 10, 11, 12. Đại hội đã được nghe đoàn chủ tịch trình bày dự thảo báo cáo tổng kết công tác đoàn  nhiệm kỳ 2019 – 2020 và dự thảo phương hướng công tác đoàn nhiệm kỳ 2020 – 2021, đại hội cũng đã bầu ra ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ mới với 15 đồng chí, đồng thời bầu ra các chức danh, bí thư và phó bí thư đoàn trường. kết quả đồng chí Hồ Đắc Thao đã trúng cử vào chức danh bí thư đoàn trường, đồng chí Ngô Văn Thăng và đồng chí Lê Chánh Tân trúng cử vào chức danh P. Bí thư đoàn trường. Ban chấp hành đoàn trường nhiệm kỳ mới đã ra mắt và hứa quyết tâm cao trước toàn thể các đại biểu tham dự đại hội và toàn thể hội đồng trường trong buổi sáng thứ 2 ngày 19/10.

Hình ảnh: thầy Phan Minh Chánh – Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Hình ảnh đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH đoàn trường

Hình ảnh Địa hội biểu quyết và BCH mới ra mắt Đại hội


Tác giả bài viết: Hồ Đắc Thao

Nguồn tin: Đoàn trường