Đoàn trường tổ chức lớp Đối tượng Đoàn đợt I-năm học 2020-2021

Đoàn trường tổ chức lớp Đối tượng Đoàn đợt I-năm học 2020-2021
Thực hiện chương trình công tác đoàn của đoàn trường THPT Chu Văn An năm 2020, được sự cho phép của chi bộ nhà trường.
Ngày 07/11/2020, đoàn trường THPT Chu Văn An đã tổ chức mở lớp đối tượng đoàn đợt 1 cho 148 thanh niên ưu tú. Tại lớp học các thanh niên ưu tú đã được được tìm hiểu kiến thức liên quan đến đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam. Cụ thể các em được tìm hiểu bài 1: một số vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; bài 2: một số vấn đề cơ bản về đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bài 3: phấn đấu để trở thành người đoàn viên. Sau buổi học các thanh niên ưu tú đã viết bài thu hoạch trình bày những nội dung kiến thức đã được tìm hiểu tại buổi học kết quả 100% thanh niên ưu tú tham gia viết bài đầy đủ.


Hình ảnh các thanh niên tham gia lớp đối tượng đoàn đợt 1


Tác giả bài viết: Hồ Đắc Thao

Nguồn tin: Đoàn trường