Trường tổ chức quyên góp Hướng về Miền Trung

Trường tổ chức quyên góp Hướng về Miền Trung
Thực hiện công văn số 39 – CV/HU ngày 20/10 của Huyện ủy Chơn Thành về việc vận động ủng hộ đồng bào Miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt năm 2020 và lời kê gọi ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Huyện Chơn Thành.
Trong thời gian từ ngày 21 – 26/10/2020, nhà trường; đoàn trường đã phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể trong nhà trường vận động đoàn viên thanh niên quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Thông qua hai hình thức là quyên góp bằng hiện vật như cặp sách, vở, quần áo... và quyên góp bằng tiền mặt. kết quả sau 5 ngày đoàn trường đã uyên góp được số tiền 5.941.000đ và hơn 4000 cuốn tập sách, cùng nhiều quần áo. Trong thời gian tới đoàn trường vẫn mong muốn tình thần tương thân tương ái từ các mạnh thường quân, các em học sinh tiếp tục được phát huy và lan tỏa rộng khắp cộng đồng.
MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BUỔI QUYÊN GÓP BẰNG TIỀN MẶTHÌNH ẢNH QUYÊN GÓP BẰNG HIỆN VẬT 

Tác giả bài viết: Hồ Đắc Thao

Nguồn tin: Đoàn trường