Kế hoạch tổ chức dạy- học đảm bảo công tác phòng chống Covid-19

Kế hoạch tổ chức dạy- học đảm bảo công tác phòng chống Covid-19
Nhà trường thông tin triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trong tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn diễn ra phức tạp, địa phương trong vùng da cam, các hoạt động dạy, học đề được tổ chức dưới hìình thức trực tuyến.

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH