Kế hoạch nhà trường tháng 9 -2021

Kế hoạch nhà trường tháng 9 -2021
Kế hoạch nhà trường tháng 9 -2021
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An      
             --------------                               KẾ HOẠCH
                                                         Tháng 09 /2021
                                                        ----------  &  ----------
  1. Công tác trọng tâm:
  1. Tổ chức việc dạy học trực tuyến 100% đến khi tình hình dịch bệnh Covid 19 trở lại bình thường (nguy cơ thấp vúng màu xanh, vàng) theo quan điểm:” Tạm dừng đến trường nhưng không ngừng học”      (CV 2730/SGDĐT-GDTrH)
  2. Hoàn thành hồ sơ đầu năm: giáo viên, tổ chuyên môn, hồ sơ thi đua, hồ sơ thi nghề PT, hồ sơ hội nghị CB-VC.
  3. Tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG  
  1.  Nội dung : 
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
30/8-04/9
30/8 Sở GD-ĐT kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng. PHT
01/9 Hoàn thành việc phân công chuyên môn, xếp lớp, nhập dữ liệu GV và HS trên Vnedu HT+PHT
02/9 -Nghỉ lễ Quốc khánh (trực cơ quan theo lịch) PHT (Hải)
03/9 -Hoàn thành TKB dạy học trực tuyến PHT (Quang)
04/9 -Thống kê điều kiện học trực tuyến HS (lần 3)
-Bỏ sung, hoàn chỉnh danh sách học sinh học lại, mới chuyển trường.
PHT(Hải), GVCN
05/9 -Lễ khai giảng năm học 2021-2022 (Tổ chức trực tuyến 3 trường THPT và 1 TTGDTX trên địa bàn huyện) HT+PHT+CTCĐ
II
06/9-11/9
06/9-11/9 -Thực hiện chương trình tuần 1 (hình thức 100% trực tuyến  theo TKB)
 
GVBM
10/9 -Hoàn thành kế hoạch khuyến học NH 2021-2022 PHT(Hải)
11/9 Báo cáo công tác dạy học trực tuyến tuần 1 (17h) TTCM
11/9 -Báo cáo công tác chù nhiệm đầu năm
 
GVCN
 
III
13/9-18/9
 
13/9 - Thực hiện chương trình tuần 2 (hình thức 100% trực tuyến  theo TKB)
 
GVBM
15/9 -Đăng ký thi nghề phổ thông Khối 12
-Tổ chuyên môn hoàn tất nộp kế hoạch giảng dạy bộ môn về trường
GVCN 12
 
TTCM
18/9 -Hoàn tất đăng ký thi đua của các tổ, nộp về trường TTCM
18/9 - Hoàn thành kế hoạch, duyệt kế hoạch các tổ, bộ phận trong nhà trường
Hoàn tất kế hoạch giảng dạy(PPCT) các môn nộp Sở GD.
HT-PHT-TTCM
18/9 Báo cáo công tác dạy học trực tuyến tuần 2 (17h) TTCM
IV
20/9-25/9
21/9 -Nộp danh sách HSG các môn
 -Nộp đề lập ngân hàng đề HSG về trường
-Nộp danh sách thi nghề PT về trường
TTCM
 
GVCN
24/9 -Hội nghị CB-CC-VC năn học 2020-2021 (14h)(Dự kiến)
-Hoàn thành hồ sơ đăng ký thi đua nộp về Sở GD
HT-CTCĐ
25/9 Báo cáo công tác dạy học trực tuyến tuần 2 (17h) HT,PHT
25/9 -Hoàn thành hồ sơ thi nghề PT PHT(Quang)
25/9 Báo cáo công tác dạy học trực tuyến tuần 3 (17h) TTCM
26/9 -Họp CMHS toàn trường lần 1(7h30)(dự kiến) HT
V
27/9-02/10
28/9 -Kiểm tra: Lịch báo giảng, điểm số trên VNEdu HT-PHT
29/9 Hoàn thành hồ sơ HSG khối 12 PHT(Quang)
30/9 -Họp Hội đồng (14h) (dự kiến)
-Sinh hoạt tổ CM (15h30)(Dự kiến)
HT
TTCM
02/10 -Kiểm tra hồ sơ: Sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm HT, PHT
02/10 Báo cáo công tác dạy học trực tuyến tuần 4(17h) TTCM
                                         
                                                                   Chơn Thành, ngày 01 tháng 9   năm 2021
                                                                                        HIỆU TRƯỞNG
 
                                                                                                 
 
                                                                                       Phan Minh Chánh 
 
                                                                                                     


 

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH