Kế hoạch thoạt động nhà trường tháng 9-2018

Kế hoạch thoạt động nhà trường tháng 9-2018
Kế hoạch thoạt động nhà trường tháng 9-2018
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An   
            --------------                                            KẾ HOẠCH
                                                                      Tháng 9/2018
                                                                  ----------  &  ----------
 

Tuần Ngày NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH Điều chỉnh
 I
 
 
 
1/9
2/9-3/9
4/9
 
 
 
5/9
8/9
 
 
9/9
 


2/9-8/9
-Họp hội đồng (13h30)
-Nghỉ Lễ Quốc Khánh (trực trương theo kế hoạch)
-Tổng duyệt văn nghệ khai giảng
-Lao động vệ sinh sân trường, hoàn tất công tác chuẩn bị khai giảng
-Họp Hội đồng trường (14h)
-Lễ khai giảng
-Họp chuyên môn toàn trường (14h)
-Sinh hoạt tổ, rà soát quy hoạch bổ sung nguồn tổ trưởng, tổ phó (15h30)
-Hoàn tất hồ sơ đăng ký đội tuyển thi HSG
-Họp CMHS toàn trường (lần 1) (8h)
-Đại hội Chi đoàn GV(14h)
-Thực hiện kế hoạch giảng dạy tuần 3
HT
PHT(Diễn)

BTĐ
PHT(Diễn) 

HT
BGH
PHT(Quang)
TTCM

PHT(Quang)
BGH
BTĐGV
GVBM
 
 
 
 
 
II
10/9
 
 
 
 
11/9-15/9
12/9

 
 
 

15/9
10/9-15/9
-Ký cam kết thực hiện ATGT, thực hiện nề nếp HS
-Nộp PPCT, KHGD, đơn đăng ký dạy về trường, chuẩn bị kế hoạch dạy hai buổi.
-Nộp đề lập ngân hàng đề HSG về SGD
-Hoàn thành hồ sơ đăng ký cấp phép dạy hai buổi
-Họp liên tịch mở rộng (14h)
-Báo cáo công tác chủ nhiệm đầu năm, rà soát hồ sơ học bạ học sinh,
-Hoàn thành kế hoạch, duyệt kế hoạch các tổ, bộ phận trong nhà trường
-Hội nghị CMHS toàn trường
-Thực hiện kế hoạch giảng dạy tuần 4
PHT(Diễn)

PHT(Quang) 

PHT(Quang)
HT

HT 
GVCN
 
BGH

BGH
GVBM
 
 
 
III
17/9
17/9
 
19/9
 
 
22/9-23/9
17/9-22/9
-Thực hiện dạy hai buổi
-Hoàn tất hồ sơ đăng ký thi đua của các Tổ, nộp về trường
-Hội nghị CB-CC năm học 2018-2019
- Hoàn tất các hồ sơ : Sổ đầu bài, sổ chủ nhiệm, sổ điểm lớp, lịch báo giảng
-Đại hội Đoàn trường
-Thực hiện kế hoạch giảng dạy tuần 5
PHT(Quang)
TTCM
 
HT+CTCĐ
GVCN+GVBM
 
BTĐ
GVBM
 
 
 
IV
25/9
28/9
26/9
27/9
24/9-29/9
-Hoàn tất hồ sơ thi nghề PT
-Thi HSG khối 12
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Nộp hồ sơ đăng ký thi đua về Sở GD
-Thực hiện kế hoạch giảng dạy tuần 6
PHT(Quang)
PHT(Quang)
TTCM
CTCĐ
GVBM
 
                                                                                   
                                                       
                                                                      Chơn Thành, ngày 31 tháng 8 năm 2018
                                                                                                 Hiệu trưởng


                                                                                             Phan Minh Chánh

              Tải kế hoạch tại đây            

Tác giả bài viết: PMC