Kê hoạch nhà trường tháng 12-2017

Kê hoạch nhà trường tháng 12-2017
Kê hoạch nhà trường tháng 12-2017
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An   
             --------------                                               KẾ HOẠCH
                                                                         Tháng 12/ 2017
                                                                       ----------  &  ----------

 
TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH Điều chỉnh
 
 
I
04/12
05/12
 
07/12
09/12
 
04/12-09/12
-Thẩm tra dự toán ngân sách 2018
-Hoàn tất kê khai thu nhập năm 2017, nộp về SGD
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Hoàn tất nộp đề kiểm tra HKI (gồm đề, ma trận, đáp án)
-Thự hiện chương trình tuần 16
HT+KT
TTCM
 
TTCM
HT
 
GVBM
 
 
 
II
11/12-16/12
11/12
13/12
 
 
-Ôn tập HKI.
-Tổ chức và tham dự cuộc thi sân khấu hóa chủ đề “Vệ sinh an toàn thực phẩm” gồm 3 trường THPT của Huyện Chơn Thành
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
 
GVBM
PHT(Diễn)
 
 
 
TTCM
 
 
III 18/12-23/12 -KIểm tra HKI (theo lịch kiểm tra) PHT(Quang)  
 
 
IV
 
25/12-26/12
 
27/12
28/12
29/12
 
30/12
26/12-31/12
 
-Chấm bài kiểm tra HKI, nhập điểm, sơ kết bộ môn
-Hoàn thành xếp loại hai mặt HKI, phiếu liên lạc.
-Xét kết quả HKI (14h)
-Lễ sơ kết HKI (7h30)
-Họp PHHS các lớp lần 2 (14h)
-HS khối 12 tham quan hướng nghiệp tại ĐH KT-KT Bình Dương
-Kiểm kê tài sản cuối năm
 
GVBM
 
GVCN
HT
BGH
BGH+GVCN
 
PHT(Diễn)+GVCN
BGH+KT+VP+TV+TB
 
 
                                                                                   
 
                                                                                 Chơn Thành, ngày 01 tháng 12 năm 2017
                                                                                                            Hiệu trưởng
 
                                                                                                           
 
 
 
 
                                                                                                      Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH