Kế hoạch tháng 02-2016

Kế hoạch tháng 02-2016
Kế hoạch tháng 02/2016
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An  
            --------------                                        KẾ HOẠCH
                                                               Tháng 02/ 2016
                                                              ----------  &  ----------

 
TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH
 
I
01/2-06/2
 
 
 
 
01/2
 
 
02/2-04/2
04/2
 
05/02
 
 
06/2
 -Sinh hoạt tuyên truyền kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam
-Thực hiện chương trình tuần 25
-Toàn trường nghỉ học buổi chiều
 
-HS lao động vệ sinh trường lớp, tổng duyệt văn nghệ
-Hội diễn văn nghệ - Ẩm thực mừng Xuận Bính Thân 2016
-Tổng vệ sinh trường
-Nghỉ Tết Bính Thân ( Trực Tết theo lịch)
 

BTĐ
 
GVBM
 
PHT (Diễn)
 
 BGH-Đoàn trường
PHT (Diễn)
HT
 
 
II
08/2-13/2
 
08/2-13/2
 
-Nghỉ Tết Bính Thân ( Trực Tết theo lịch)
 
HT
 
III
15/2-20/2
 
 
 
15/2
15/2-20/2
 
 
-Tập trung học tập sau Tết Âm lịch
-Báo cáo tình hình trự Tết về Sở GD
-Thực hiện chương trình tuần 26
-HS Khối 10, 11 đăng ký môn học thêm
 
 
HT
PHT(Diễn)
GVBM
PHT(Quang)
 
 
IV
22/2-27/2
 
 
 
 
 
 
22/2
 
27/2
 
 
 
29/2
 
-Tổ chức, xếp lớp học thêm K10,11 (theo cv 03/SGDĐT-GDTrH)
-Kiểm tra công tác Y tế học đường
-Kiểm tra công tác Thư viện
-Tổ chức ngày hội đọc sách, gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo KHKT (14h)
 
Nộp SKKN về tổ CM
 
HT
 
PHT(Diễn)
 
BGH+ Đoàn trường + GVCN
TTCM
 
                                                                                   
                                                                          Chơn Thành, ngày 29 tháng 01 năm 2016
                                                                                                           Hiệu trưởng
 
 
 
 
 
                                                                                                       Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH