Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016

Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Bính Thân 2016
Căn cứ hướng dẫn của Sở GD – ĐT Bình Phước, công văn chỉ đạo của Huyện ủy Chơn Thành về việc đảm bảo ANTT những ngày tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016. Theo đề nghị của Văn phòng nhà trường. Trường tho6ngh báo danh sách CB-GV-NV trực Tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 như sau:

DANH SÁCH CB-GV-NV TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN BÍNH THÂN 2016 

1.      Số điện thoại trực Tết của đơn vị :
-         Số điện thoại cố định: 06516504469.
-         Là số điện thoại của thành viên trực
2.     Danh sách trực:
 
Ngày Buổi Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
 
06/02/2016
28/12/Âm lịch
Sáng Phan Minh Chánh Hiệu trưởng 0908742177
Chiều Lê Chánh Tân Phó bí thư Đoàn trường 01653333401
Đêm Phạm Viết An Bảo vệ 0909347246
 
07/02/2016
29/12/Âm lịch
Sáng Nguyễn Văn Quang Phó hiệu trưởng 0943629731
Chiều Hồ Đắc Thao Bí thư đoàn trường 0976940764
Đêm Phạm Viết An Bảo vệ 0909347246
 
08/02/2016
01/01/
Âm lịch
Sáng Hồ Đắc Thao Bí thư đoàn trường 0976940764
Chiều Nguyễn Văn Diễn Phó hiệu trưởng 0986050363
Đêm Phạm Viết An Bảo vệ 0909347246
 
09/02/2016
02/01/
Âm lịch
Sáng Ngô Văn Thăng Phó bí thư Đoàn trường 0978221320
Chiều Hồ Sỹ Thọ Tổ trưởng tổ Văn phòng 01686226046
Đêm Đoàn Ngọc Thanh Bảo vệ 0985424009
 
10/02/2016
03/01/
Âm lịch
Sáng
Lê Chánh Tân Phó bí thư Đoàn trường 01653333401
Chiều Phan Minh Chánh Hiệu trưởng 0908742177
Đêm Vũ Văn Phúc Bảo vệ 0979820873
 
11/02/2016
04/01/
Âm lịch
Sáng Nguyễn Văn Quang Phó hiệu trưởng 0943629731
Chiều Phạm Thị Thúy Hằng Phó chủ tịch Công đoàn 0988958454
Đêm Đoàn Ngọc Thanh Bảo vệ 0985424009
 
12/02/2016
05/01/
Âm lịch
Sáng Phạm Thị Thạch Chủ tịch công đoàn 01235880886
Chiều Hồ Sỹ Thọ Tổ trưởng tổ Văn phòng 01686226046
Đêm Vũ Văn Phúc Bảo vệ 0979820873
 
13/02/2016
06/01/
Âm lịch
Sáng Ngô Văn Thăng Phó bí thư Đoàn trường 0978221320
Chiều Phạm Thị Thúy Hằng Phó chủ tịch Công đoàn 0988958454
Đêm Đoàn Ngọc Thanh Bảo vệ 0985424009
 
14/02/2016
07/01/
Âm lịch
Sáng Phạm Thị Thạch Chủ tịch công đoàn 01235880886
Chiều Nguyễn Văn Diễn Phó hiệu trưởng 0986050363
Đêm Vũ Văn Phúc Bảo vệ 0979820873
3.     Quy định khi trực cơ quan:
- Người trực quán xuyến toàn bộ và chịu trách nhiệm trả lời điện thoại
  trực ban khi cấp trên và CQCA kiểm tra đột xuất.
- Người trực phải đến trước 15 phút để nhận bàn giao ca trực. Tuyệt đối
  không dẫn người lạ vào cơ quan, không uống rượu bia khi trực.
- Ghi sổ trực đầy đủ, phải báo cáo với lãnh đạo đơn vị, người trực
  lãnh đạo khi có sự việc bất thường xảy ra.
- Phòng trực là phòng Tiếp khách tại khu hiệu bộ, phòng trực đêm là
  phòng bảo vệ. Nhân viên bảo vệ trực cơ quan ban đêm 
 theo hợp đồng với trường.
- Thời gian trực:
               + Buổi sáng (Từ 7 giờ 00 đến 12 giờ 00);
               + Buổi chiều (Từ 12 giờ 00 đến 17 giờ 00);
               + Buổi đêm (Từ 17 giờ 00 đến 7 giờ 00 hôm sau)
                                
Nơi nhận:                                                       HIỆU TRƯỞNG
- Sở GD&ĐT (B/c);
- CA thị trấn (Để biết) 
- Các T/v trực (Để biết)                                                                         
- Thông báo CQ
- Đăng tải website                                                                  
- Lưu VP.                                                        Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH