kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017

kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016-2017
Trường THPT Chu Văn An tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 – 2017, kế hoạch cụ thể như sau:
SỞ GD – ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        Số: 60/ KH – THPTCVA                          
----------------- o0o -------------------      Chơn Thành, ngày 10 tháng 4 năm  2016
 
KẾ HOẠCH
V/v Tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 - 2017
 
I/ CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
- Công văn số 38/UBND-VX ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt KH tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trên địa bàn tỉnh NH 2016 – 2017.
- Kế hoạch 2561/KH - SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2015 của sở GD – ĐT tỉnh Bình Phước về tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 trên địa bàn tỉnh năm học 2016 – 2017
- Công văn số 1301/ SGDĐD – KTKĐCLGD ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Sở GD – ĐT về việc hướng dẫn thi tuyển sinh vào lớp 10 chính quy năm học 2016 – 2017.
- Căn cứ tình hình nhà trường và quy mô tuyển sinh của trường năm học 2016 – 2017.
Trường THPT Chu Văn An tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2016 – 2017, kế hoạch cụ thể như sau:
I/HÌNH THỨC TUYỂN SINH: Nhà trưởng tuyển 280 em học sinh vào học lớp 10.
- Nhà trường thực hiện hình thức thi tuyển đối với những học sinh đăng ký nguyện vọng 1 tại trường và xét điểm đối với học sinh đăng ký nguyện vọng 2.
- Tổ chức thi 3 môn Văn, Toán và môn thứ 3 (do sở GD-ĐT thông báo trước kỳ thi 15 ngày)
II/ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
- Tất cả học sinh lớp 9 của của các trường THCS trên địa bàn huyện. Những học sinh ngoài huyện thì phải có hộ khẩu hoặc giấy tạm trú tại địa bàn trong huyện Chơn Thành.
- Nhà trường nhận thêm học sinh có hộ khẩu ở các xã phía bắc của tỉnh Bình Dương.
III/THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ DỰ THI.
- Từ ngày 12/5 đến 13/5: Nhận hồ sơ dự thi, lệ phí dự thi của thí sinh trong địa bàn huyện do các trường THCS nộp, nhận hồ sơ dự thi và lệ phí dự thi của thí sinh tự do.
- 13 giờ 30 phút, Ngày 09/6/2016: Học sinh tập trung tại trường nghe phổ biến quy chế thi, nhận thẻ dự thi.
- Ngày 10 và 11/6: Tổ chức Thi tuyển.
IV/CAM KẾT CỦA NHÀ TRƯỜNG KHI HỌC SINH VÀO HỌC TẠI TRƯỜNG:
- Tạo môi trường học tập tốt, phù hợp mong muốn và lực học của học sinh.
- Học sinh được quản lý chặt chẽ về nội quy, nề nếp, tác phong, bảo đảm an toàn khi đến trường.
- Học sinh được tham gia các hoạt động ngoại khóa, phong trào để rèn luyện kỹ năng sống.
- Học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập, VHVN, TDTT, học sinh gia đình khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo… được tặng học bồng.

Phụ huynh và học sinh có thắc mắc, vui lòng liên hệ theo các số điện thoại: Thầy Phan Minh Chánh – Hiệu trưởng: 0908742177, thầy Nguyễn Văn Quang – Phó hiệu trưởng: 0943629731, thầy Nguyễn Văn Diễn – Phó hiệu trưởng: 0986050363.
 
Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG
-         Sở GD – ĐT, UBND huyện (b/c)
-         Các trường THCS trong huyện
-         Dán bảng tin
-         Đăng tải website trường
-         Lưu VP                                                        Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Diễn

Nguồn tin: BGH