Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 4-2021

Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 4-2021
Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 4-2021
rường THPT Chu Văn An
Tổ CM: Ngữ Văn      
         --------------                                        KẾ HOẠCH
                                                               Tháng 04 /2021
                                                             ----------  &  ----------
 
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/4-10/4)
01/4-07/4 -Ôn thi thử TN
-Đăng kí thao giảng
GVBM 12
GVBM
  -Bổ sung đầy đủ các mục trong sổ đầu bài Cả tổ
07/4 -Sinh hoạt tổ CM: SHCĐ
-Bồi dưỡng HS Olympic
C. Anh
GVBM
08/4-10/4 -Xem thi thử TN 12, chấm bài GVBM
05/4-10/4 -Vô điểm vnedu theo quy định
-Nộp đề+đáp án giữa kì lưu
Cả tổ
Cả tổ
05/4-10/4 -Thực hiện chương trình tuần 29
-Phòng chống covid
-Bồi dưỡng HSG olympic
-Bổ sung giáo án đầy đủ
Cả tổ
Cả tổ
GVBM
Cả tổ
II
(12/4-17/6)
14/4 - Sinh hoạt tổ CM
-Bồi dưỡng HS Olympic
Cả tổ
GVBM
  21/4 Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương Cả tổ
IV
(26/6-01/5)
26/4-29/4 Coi kiểm tra HKII khối 12 GVBM
30/4-01/5 Nghỉ lễ Cả tổ
                                                                              
                                                                    Chơn Thành, ngày 1 tháng 4 năm 2021
                                                                                                   TỔ TRƯỞNG
 
                                                                                                 Chu Duy Hồng
 

Tác giả bài viết: Chu Duy Hồng

Nguồn tin: Tổ Ngữ Văn