Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 6-2020

Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 6-2020
Kế hoạch Tổ Ngữ Văn tháng 6-2020
rường THPT Chu Văn An
Tổ Ngữ văn
--------------                                                        KẾ HOẠCH
                                                                     Tháng 06 /2020
                                                                    ----------  &  ----------
 
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/6-06/6)
01/6-06/6 -Thực hiện chương trình tuần 30 Cả tổ
03/6 Kí GA hết HK2
Xem ma trận hk 2 trên mail tổ, phát cho HS
Cả tổ
03/6 -Họp hội đồng (14h00)
-Họp chi bộ (15h45)
Cả tổ
ĐV
06/6 Nộp đề KT HKII về TTCM GVBM
II
(08/6-13/6)
08/6-13/6 Thực hiện chương trình tuàn 31 GVBM
13/6
Hoàn thành điểm KT thường xuyên, định kì K12
TTCM
 GVBM 12
10/6 Họp liên tịch mở rộng (14h)
Họp tổ CM: KT hồ sơ lần 2
TTCM
Cả tổ
 
III
(15/6-20/6)
15/6-18/6 Kiểm tra HKII khối 12 (theo lịch) Cả tổ
15/6-20/6 Ôn tập HKII Khối 10,11 Cả tổ
17/6 Nộp đề KT HKII GVBM
IV
(22/6-30/6)
22/6-27/6 Hoàn thành điểm KT thường xuyên, định kì K10,11 GVBM 10,11
22/6 Hoàn thành điểm cả năm khối 12 GVBM 12
24/6 Hoàn thành tổng kết cả năm khối 12: sổ điểm lớn, XL 2 mặt GVCN 12
Cả tổ
24/6 Họp hội đồng (14h30)
Họp tổ CM
Cả tổ
25/6 Xét kết quả khối 12 (14h) GVCN 12
25/6-30/6 Kiểm tra HKII khối 10,11 Cả tổ
30/6 Hoàn tất ký học bạ, sổ điểm lớp khối 12 GVBM 12
                                                                              
                                                                    Chơn Thành, ngày 30 tháng 05  năm 2020
                                                                                                   TỔ TRƯỞNG
 
                                                                                                    Chu Duy Hồng

Tác giả bài viết: Chu Duy Hồng

Nguồn tin: Tổ Ngữ Văn