Kế hoạch Tổ Ngữ văn tháng 11-2018

Kế hoạch Tổ Ngữ văn tháng 11-2018
Kế hoạch Tổ Ngữ văn tháng 11-2018
                                                  KẾ HOẠCH TỔ NGỮ VĂN
                                                              Tháng 11/ 2018


Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
I
(05/11 – 10/11)
05-10 - Thực hiện chuyên môn tuần 12 - Cả tổ
05-10  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng ngày NGVN 20/11. - GVCN
05-10 - Dự giờ GVG cấp trường - Thầy Hồng
05-10 - Dự giờ GVG - Thầy Hồng, cô Anh
06 - Chuẩn bị hồ sơ kiểm tra nội bộ - Cô Kiều
06 - 14h, Bồi dưỡng HSG k10 - Cô Hoa
08-10 - Tập huấn tổ trưởng chuyên môn - Thầy Hồng
08-10 - Dạy thay giáo viên GV tập huấn. - Theo phân công
10 - Báo cáo xếp loại thi đua tháng 10 về BGH - TT
II
(12/11
-
17/11)
12-17 - Thực hiện chuyên môn tuần 13 - Cả tổ
12 - Nộp hồ sơ kiểm tra nội bộ - Cô Kiều
14 - 13h30, Họp tổ chuyên môn: Thống nhất đề cương ôn tập HKI.
- 15h, bồi dưỡng HSG khối 11
 - Cả tổ
- Thầy Thê
17 - 13h30, Bồi dưỡng HSG khôi 10 - Thầy Hồng
III
(19/11
-
24/11)
20 - Tham gia lễ kỷ niệm chào mừng ngày NGVN 20/11. - Cả tổ
19-24 - Thực hiện chuyên môn tuần 14 - Cả tổ
21 - 13h30, Họp tổ chuyên môn: Kiểm tra hồ sơ GV
- 15h,  Bồi dưỡng HSG khối 11
- Cả tổ
- Cô Hoa
IV
(26/11
-  02/12)
26-30 - Nộp sổ điểm cá nhân đề nhà trường kiểm tra - Cả tổ
26-30 - Thực hiện chuyên môn tuần 15 - Cả tổ
28 - Họp hội đồng - Cả tổ
30 - Vào điểm tháng 11 - Cả tổ
30 - Báo cáo thi đua tháng 11 - TT
01/12 - 13h 30, Bồi dưỡng HSG khôi 10 - Thầy Hồng
                                                               Chơn Thành, ngày 02 tháng 11 năm 2018
                                                                                      Tổ trưởng
 
 
                                                                                       Chu Duy Hồng


Tác giả bài viết: Chu Duy Hồng

Nguồn tin: Tổ Ngữ Văn