Kê hoạch Tổ Ngữ văn tháng 12-2017

Kê hoạch Tổ Ngữ văn tháng 12-2017
Kê hoạch Tổ Ngữ văn tháng 12-2017
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC               
Trường THPT Chu Văn An                          
          --------------                                        
                                          KẾ HOẠCH TỔ: NGỮ VĂN
                                                   Tháng 12/ 2017

Tuần Ngày Nội dung thực hiện Người
 thực hiện
Điều chỉnh        
 
 
 
16
4/12
6/12
9/12
 9/12
- Thực hiện TKB tuần 16
Kí duyệt giáo án.
Báo cáo tổng hợp thi đua tháng 11
- Ôn thi HSG OLIMPIC 10, 11
Cả tổ
TT, TP
TT
hồng, Kiều
 
 
17
 
11/12
 
13/12
17/12
- Thực hiện TKB tuần 17
-Ôn tập HKI.
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
giáo viên hoàn tất điểm số trên VN.Edu
Cả tổ
Cả tổ
 
Cả tổ
 
 
 
18
18/12 đến 23/12 - Thực hiện TKB tuần 18
Kiểm tra HKI ( giáo viên xem lịch coi thi)
Cả tổ  
 
19 25/12
26/12
26/12
27/12
27/12
28/12
29/12
Thực hiện  TKB tuần 19
-Chấm bài kiểm tra HKI
Giáo viên chấm xong vào điểm trên VN.EDU
Họp tổ chuyên môn ( nhận xét đánh giá xếp loại thi đua tháng 12
- GVCN hoàn thành xếp loại hai mặt HKI
-Xét kết quả HKI (14h)
-Lễ sơ kết HKI (7h30)
- GVCN báo cáo cuối tháng về BGH
Cả tổ
Cả tổ
Cả tổ
 
 GVCN
GVCN và GVBM
Cả tổ
GVCN
 
 
                                                                                                                                                       Chơn Th ành, ngày 02  tháng 12 năm 2017
                                                                                                               Tổ trưởng
 
 
                                                                                                          Chu Duy Hồng

Tác giả bài viết: Chu Duy Hồng

Nguồn tin: Tổ Ngữ Văn