Kế hoạch tổ Ngữ Văn tháng 01-2017

Kế hoạch tổ Ngữ Văn tháng 01-2017
Kế hoạch tổ Ngữ Văn tháng 01-2017
                                                                         KẾ HOẠCH TỔ NGỮ VĂN
                                                                               Tháng 1/ 2017
Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện Điều chỉnh
I
T20
(2/1-8/1) - 2/1 Nghỉ bù Tết dương lịch
- 3/1 Thực hiện chương trình HKII theo PCCM & TKB mới -Tuần 20
- Hoàn tất vào điểm học bạ HKI
- 4/1 Họp hội đồng, họp chủ nhiệm
- Báo cáo: thống kê HKI, nhận xét đề sở
- Soạn chuyên đề 3
- báo cáo BGH thống kê HKI
-5/1, các lớp nộp SĐB HKI cho T Quang
- BD HSG Olympic 10, 11
- 6/1 Dạy thay Thầy Hồng họp NX ĐV cuối năm
- 14h 7/1 GVCN họp PHHS các HS yếu nhiều môn.
-7/1, hoàn tất LBG T20 thay TKB mới
- 8/1, dự tư vấn hướng nghiệp HS 12
- Nộp báo cáo tuần về BGH
Cả tổ
Cả tổ
 
 
Cả tổ
Cả tổ, GVCN
TTCM
Cô Hoa, Cô Thạch
GVCN
GVCN
Thầy Hồng, Cô Hoài Anh, Thầy Thế, Cô Hoa
Cô Hoa
 
GVCN
 
Cả tổ
 
GVCN 12
GVCN

 

 
 
II
T21
 


 
 
 
 
 
(9/1-15/1)
- 9/1, Duyệt giáo án từ tuần 20-24
- 14h, 11/1, Sinh hoạt tổ chuyên môn: xét thi đua HKI; Báo cáo cđề 3
- 11/1 Kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ HS
- BD HSG Olympic


- 11/1, nộp bản đánh giá viên chức XL thi đua HKI
- Nộp báo cáo tuần về BGH
TT, TP
Cả tổ
Cô Hoa, cô Thạch
Theo phân công
T. Hồng, C. Anh, T. Thế, C. Hoa
Cả tổ
 
GVCN
 

 
 
III
T22
 
 
(16/1-22/1)
- Nghỉ dạy các buổi chiều
- 18/1, 13h30, K.tra chung Bv số 5 (K 12)
 
- 18/1, 15h, Sinh hoạt TCM, TK năm
- 21/1, Họp Ban tổ chức hội trại (13h30)
- 21/1, Họp Chi bộ(15h)
- 22/1, Tổng duyệt chương trình văn nghệ
-  BD HSG Olympic
-  nộp báo cáo tuần về BGH
-  Nhắc nhở hoàn tất SKKN (hạn nộp 5/2)
Cả tổ
T.Hồng, T.Nhật, T.Thế, C.Anh, C.Kiều, C.Thoa
Cả tổ
GVCN
 
GVCN
Theo phân công
GVCN
Cả tổ
 

 
IV
T23
 
 
(23/1-29/1)
- 23-24/1, Hội trại, Văn nghệ Mừng Xuân
 - 25/1, Lao động vệ sinh trường lớp
- 26/1-2/2, Nghỉ Tết Âm lịch, CB,GV trực trường
Theo pc
nt
nt
 
 
                                                                               Chơn Thành, ngày 2  tháng 1 năm 2017
                                                                                                             Tổ trưởng
                                                                                                                (Đã kí)
 
                                                                                                        Chu Duy Hồng

Tác giả bài viết: Chu Duy Hồng

Nguồn tin: Tổ Ngữ Văn