Kế hoạch Tổ Sử-Địa-GDCD tháng 11-2019

Kế hoạch Tổ Sử-Địa-GDCD tháng 11-2019
Kế hoạch Tổ Sử-Địa-GDCD tháng 11-2019
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An 
                                                        KẾ HOẠCH TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
                                                                        Tháng 11 /2019
Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện
I
(04-09/11)
 
04/11 -Thực hiện chương trình tuần 12
- GV xem TKB có sự thay đổi
- GV đăng kí thao giảng tháng 11
Cả tổ
06/11 -Dạy bù toàn trường TKB chiều thứ ba ngày 22/10/2019 GVBM
04/11-090/11 -Dự giờ GVG vòng trường  tiết 1 Kha, Thao, Châu
09/11 -Họp hội đồng 13h30, họp chủ nhiệm Cả tổ và GVCN
  - Ôn HSG ÔLIMPIC GV ôn theo lịch
II
(11-16/11)
11/11-16/11 -Thực hiện chương trình tuần 13 Cả tổ
13/11 Họp tổ chuyên môn Cả tổ
16/11 - Ôn HSG ÔLIMPIC GV ôn theo lịch
  17/11 -GV tham gia giải bóng đá truyền thống 04 đơn vị Kha, thầy Thao
 
III
(18-23/11)
18/11 -Thực hiện chương trình tuần 14 Cả tổ
20/11 Tọa đàm kỷ niệm  37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 Cả tổ
  23/11 Kiểm tra hồ sơ tổ viên. (nộp hồ sơ vào lúc 8h00 tại phòng y tế) TTCM và TPCM
    - Ôn HSG ÔLIMPIC GV ôn theo lịch
IV
( 25/11-30/11)
25/11-30/11 -Thực hiện chương trình tuần 15 Cả tổ
28/11 Họp tổ chuyên môn 14h00 Cả tổ
30/11 -GV hoàn thành viết sáng kiến nộp về hội đồng xét cấp trường GV viết sáng kiến
  30/11 -Họp hội đồng 13h30 phút Cả tổ
    - Ôn HSG ÔLIMPIC GV ôn theo lịch
                                                                      Chơn Thành, ngày 01 tháng 10 năm 2019
                                                                                                Tổ trưởng
 
                                                                                        Nguyễn Tuấn Phi Kha

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Phi Kha

Nguồn tin: Tổ Sử-GDCD