Kế hoạch Tổ Sử-Địa- GDCD tháng 3-2021

Kế hoạch Tổ Sử-Địa- GDCD tháng 3-2021
Kế hoạch Tổ Sử-Địa- GDCD tháng 3-2021
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An 
                                                          KẾ HOẠCH TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
                                                                        Tháng 3 /2021
Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện
I
(1/3-06/3)
1/3 -Thực hiện chương trình tuần 24. Vệ sinh phòng học phòng chống dịch bệnh COVID Cả tổ
03/3 -Họp chuyên môn toàn trường(14h) Cả tổ
03/03 Họp tổ chuyên môn Cả tổ
  - Ôn HSG OLIMPIC GV ôn theo lịch
II
(08-13/03)
08/03 -Thực hiện chương trình tuần 25 Cả tổ
10/03 Sinh hoạt tổ chuyên môn(14h) Cả tổ
  - Ôn HSG OLIMPIC GV ôn theo lịch
 
III
(15-20/03)
14/3 -Thực hiện chương trình tuần 26 Cả tổ
15/3 -Hoàn tất hồ sơ kê khai thu nhập  Kha, T. Thao. Châu
    - Ôn HSG ÔLIMPIC GV ôn theo lịch
IV
( 22/3-27/03)
22/3 -Thực hiện chương trình tuần 27 Cả tổ
22/03-27/03 Thi GVG cấp trường (phần Thuyết trình giải pháp) GV dự thi xem lịch
28/03 -Hội thi tìm hiểu sách và trưng bày sản phẩm Sáng tạo KT  (14h) Cả tổ
  31/03 Họp hội đồng(14h) Cả tổ
    - Ôn HSG ÔLIMPIC GV ôn theo lịch
                                                                      Chơn Thành, ngày 02 tháng 03 năm 2021
                                                                                                Tổ trưởng
 
                                                                                                Nguyễn Tuấn Phi Kha

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Phi Kha

Nguồn tin: Tổ Sử-Địa - GDCD