Kế hoạch Tổ Sử-Địa-GDCD tháng 5-2021

Kế hoạch Tổ Sử-Địa-GDCD tháng 5-2021
Kế hoạch Tổ Sử-Địa-GDCD tháng 5-2021
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An 
                                                          KẾ HOẠCH TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD
                                                                        Tháng 5 /2021
Tuần Ngày Nội dung Người thực hiện
I
(01/5-08/5)
  -Thực hiện chương trình tuần 33 Cả tổ
01-5-03/5 -Nghỉ lễ 30/4 và 1/5
 
Cả tổ
05/5 -Họp Hội đồng : Triển khai quy chế thi tốt nghiệp THPT 2021(14h)
 -Xét kết quả khối 12
Cả tổ
 GVCN K12
6-7/5 GV k12 vào điểm học bạ GV dạy K12
07/5 ÔN OLIMPIC 19/5 GV ôn theo lịch
II
(10/5-15/5)
10/5 Thực hiện chương trình tuần 34 Cả tổ
10/5-13/5 -Kiểm tra HKII khối 10,11 GV xem lịch coi kiểm tra
 
III
(17/5-22/5)
 
17/5 Thực hiện chương trình tuần 35 Cả tổ
17-20/5 GV  vào điểm học bạ Cả tổ
19/5 - Các tổ nộp báo cáo tự đánh giá về trường TTCM
 
21/5 Tổng kết năm học (7h30) Cả tổ
22/5 Họp CMHS lần 3 (8h)
-Họp tổ CM : Đánh giá tổ và viên chức cuối năm, xếp loại thi đua, đánh giá chuẩn GV (14h)
GVCN
TTCM
 
IV
(24/5-29/5)
25/5 Thực hiện chương trình tuần 36 Cả tổ
27/5 Họp Hội đồng thi đua (14h) TTCM, TPCM
  GVK 12 ôn tập thi TNTHPT GV dạy k12
                                                                              
                                                                 Chơn Thành, ngày 05 tháng 05 năm 2021
                                                                                       Tổ trưởng
 
                                                                            Nguyễn Tuấn Phi Kha

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Phi Kha

Nguồn tin: Tổ Sử-Địa-GDCD