Kê hoạch Tổ Sử-GDCD tháng 02-2018

Kê hoạch Tổ Sử-GDCD tháng 02-2018
Kê hoạch Tổ Sử-GDCD tháng 02-2018
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC               
Trường THPT Chu Văn An                          
          --------------                                        
                                                      KẾ HOẠCH TỔ: SỬ- GDCD
                                                              Tháng 02/ 2018

Tuần Ngày Nội dung thực hiện Người
 thực hiện
Điều chỉnh
 
 
 
 24 và 25
1/2
29/1
 
7/2
10/02
 10/02
- Thực hiện TKB tuần 24 và 25
- Nộp sáng kiến công nhận cấp ngành về trường
Học bù TKB sáng thứ 7 (10/02)
-GV nộp sáng kiến công nhận cấp cơ sở về hội đồng xét SK
- Ôn thi HSG OLIMPIC
- Xếp loại thi đua tháng 01
- Hội diễn văn nghệ mừng xuân 2018
Cả tổ
T. Kha
 
Cả tổ
Gv có viết sáng kiến
Sử - GDCD
TTCM
Toàn trường
 
 
26  
Từ ngày 12/2 đến ngày 17/2 - Thực hiện TKB tuần 26
-Nghỉ tết Mậu Tuất 2018
- Trực trường theo lịch 
Cả tổ
Cả tổ
GV theo dõi lịch phân công trực
Cả tổ
 
 
 27
Từ ngày 19/2 đến ngày 24/2 - Thực hiện TKB tuần 27
-Nghỉ tết Mậu Tuất 2018
- Trực trường theo lịch
-23/2 Tập trung học sau tết
- Họp Hội đồng
- Ngày hội đọc sách, sáng tạo KHKT
Ôn thi HSG OLIMPIC
Cả tổ
Cả tổ
GV theo dõi lịch phân công trực
Cả tổ
 
 
 
28 26/2
28/02
03/03
- Thực hiện kế hoạch chuyên môn tuần 28
- Họp hội đồng sáng kiến
- Ôn thi olympic
- xếp loại thi đua tháng 02
 
Cả tổ
Kha, Hương
Sử-GDCD
 
                                                                                                                                                            Chơn Thành, ngày 02  tháng 02 năm 2018
                                                                                                    Tổ trưởng
 
                                                                                                  Nguyễn Tuấn Phi Kha

 

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Phi Kha

Nguồn tin: Tổ Sử-GDCD