Kế hoạch tổ Sử-GDCD tháng 02-2017

Kế hoạch tổ Sử-GDCD tháng 02-2017
Kế hoạch tổ Sử-GDCD tháng 02-2017
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC             
Trường THPT Chu Văn An                       
          --------------                                        
                                                   KẾ HOẠCH TỔ: SỬ-GDCD
                                                            Tháng 02/ 2017

Tuần Ngày Nội dung Người
 thực hiện
Điều chỉnh
 
 
1
01/02 đến 05/02 Nghỉ Tết Bính Thân ( GV xem lịch trực tết Trực Tết theo lịch)
27/01/2017 (buổi sáng)
27/01/2017 (buổi chiều)
01/02/2017 (buổi chiều)
05/02/2017 (buổi chiều)
 
 
Kha
Thao
Kha
Thao
 
 
 
2
06/02-11/02
 
08/02/2017
 
 
 
 
 
 
11/02/2107
Thực hiện chương trình tuần 23
-Họp hội đồng (14h)
–SH tổ chuyên môn:
Bộ môn lịch sử triển khai chuyên đề soạn câu hỏi trắc nghiệm
- Đánh giá thi đua trong tháng 01/2017
-GVCN quản lí nề nếp HS
- Kí duyệt giáo án tuần 23 và 24
Cả tổ
Cả tổ
 
Hương chuẩn bị nội dung
 
 
Xuân, Hương
Kha. Hương
 
 
 
3
13/02-18/02
11/02
 
 
 
 
15/02/2017
Thực hiện chương trình tuần 24
Nộp Sáng kiến về trường
- GV chuẩn bị thi GVG vòng 2
- GVBM ôn tập nội dung trọng tâm chuẩn bị kiểm tra định kì
- Bộ môn lịch sử bồi dưỡng HSG OLIMPIC 19/05
Cả tổ
Thao, Hương, Kha, Xuân, Phương
Cả tổ
 
C.Phương
 
 
 
 
4
20/02-25/02
22/02/2017
 
 
22/02/2017
 
 
 
 
22/02/2017
Thực hiện chương trình tuần 25
Nhà trường tổ chức ngày hội đọc sách, gian hàng trưng bày sản phẩm sáng tạo KHKT (14h)
- Sinh hoạt chuyên môn: kiểm tra hồ sơ 02 GV giáo viên (giáo án, sổ điểm, sổ nghiệp vụ) 15h.
- kí duyệt giáo án
- Bộ môn lịch sử bồi dưỡng HSG OLIMPIC 19/05
Cả tổ
Thao. Hương. Xuân. Kha tham gia
C.Xuân, C.Hương
 
TTCM
C.Hương
 
                                                          Chơn Thành, ngày 06  tháng 02 năm 2017
                                                                                                Tổ trưởng
 
 
                                                                                    Nguyễn Tuấn Phi Kha

Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Phi Kha