Kế hoạch Tổ TD -GDQP tháng 05-2019

Kế hoạch Tổ TD -GDQP tháng 05-2019
Kế hoạch Tổ TD -GDQP tháng 05-2019
Trường THPT Chu Văn An
Tổ Thể dục, Quốc phòng
                                                                 KẾ HOẠCH
                                                              Tháng 05/2019
                                                                    ------&------

Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(01/05-04/05)
29/4- 01/5
 • Nghỉ lễ
Cả tổ
  01/05-04/05
 • Thực hiện chương trình tuần 35
Cả tổ
  04/5
 • Hoàn thành học bạ khối 12
GV dạy 12
II
06/5-11/05
06/5-11/05
 • Nhập điểm kiểm tra khối 10,11 trên vn Edu
Cả tổ
06/5-08/5
 • Tham gia HTTTQP, DQTV huyện Chơn Thành
T.Tuyến, T. Cương,  T.C Tân
  11/5
 • Họp hội đồng 13h 30
Cả tổ
III
13/5-18/05
14/5
 • Coi thi Oiympic 19/5 tại TX Bình Long theo QĐ
Cả tổ
18/5
 • Hoàn thành học bạ khối 10,11
GV dạy khối 10,11
IV
20/05-25/05
22/5
 • Hoàn thành xếp loại thi đua năm học, đánh giá viên chức chuẩn GV,Cấp tổ
Cả tổ
24/5
 • Lễ tổng kết năm học (8h)
 • Họp CMHS (14h)
Cả tổ
25/5
 • Họp hội đồng thi đua ( 13h 30)
 
01/6-02/6
 • Coi thi tuyển sinh lớp 10
GV được điều động
                                                                     Chơn Thành, ngày 02 tháng 05  năm 2019
                                                                                                   TTCM
                                                                                       Trần Quang Tuyến

Tác giả bài viết: Trần Quang Tuyến

Nguồn tin: Tổ TD-GDQP